Hospodářská komora ČR zahájila intenzivní diskuse o rozvoji vysokorychlostní železniční dopravy v ČR

28.06.2016

Kulatý stůl Hospodářské komory ČR na téma zavedení vysokorychlostní železniční dopravy v ČR, který se konal 23. června 2016, přinesl celou řadu konkrétních výstupů. HK ČR je přesvědčena, že zintenzivnění diskuse tohoto zásadního strategického tématu přispěje k tolik nutné realizaci vysokorychlostní železnice v ČR.

Účastníci kulatého stolu, odborníci z oblasti dopravy, experti HK ČR, ekonomové a zástupci státního i soukromého sektoru, se shodli na nutnosti vytvoření uceleného programu zavedení vysokorychlostní železnice v ČR, nutnosti legislativního ukotvení této agendy a ustanovení koordinátora, který by se na úrovni státní správy problematice vysokorychlostní železnice věnoval.
„Naši členové postrádají efektivnější vedení železniční infrastruktury v ČR, rozhodli jsme se proto, že HK ČR by měla v této oblasti hrát významnou roli a uspořádali jsme setkání tohoto druhu. Máme totiž obavu, že by Česká republika mohla lehce začít zaostávat za zbytkem Evropy. Země má přitom geniální geografickou polohu a je historicky považována za evropskou dopravní křižovatku. Pokud by zde vysokorychlostní železnice nevznikla, mohlo by se snadno stát, že se výstavba v okolních zemích Česku vyhne, a to by přispělo nejen k zaostávání země vzhledem k našim sousedům, ale i ke zpomalení naší ekonomiky,“ uvedl na setkání prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Program výstavby vysokorychlostní železnice v ČR má vyhovět jak požadavkům rychlého propojení center regionů ČR, tak i potřebám návaznosti na vysokorychlostní síť sousedních zemí. Tomu má být přizpůsobena současná koncepce tzv. Rychlých spojení. Tato koncepce zatím postrádá napojení na hlavní mezinárodní letiště v zemi a v některých případech počítá pouze s dílčími vylepšeními existujících tratí na rychlost nepřekračující 200 km/h, což nemusí odstranit zaostání za starými zeměmi EU. Hospodářská komora ČR proto pokládá za potřebné rozvíjet širší diskusi odborníků a veřejnosti s cílem prosadit takové projekty vysokorychlostní železnice, které budou dlouhodobě funkční a efektivní i v celoevropském kontextu.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že navrhovaná novela stavebního zákona je přes některé sporné body krokem správným směrem, avšak nebude postačovat k tomu, aby se výrazně zkrátily lhůty jak pro přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, tak i dalších projektů rozhodujících pro budoucí rozvoj země. Namísto zákonů, které by řešily každou významnou investici odděleně, se názory účastníků sjednotily na potřebě přípravy obecné právní normy, která by zajistila preferenci strategických projektů.

Platforma odborníků, kteří se sešli na půdě HK ČR, se zavázala v těchto pracovních jednáních i do budoucna pokračovat. Další setkání odborníků by se mělo uskutečnit v rámci konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v září 2016.

/jak-na-