Hospodářská komora ČR pracuje na doporučeních byznysu pro novou vládu v oblasti digitální ekonomiky – potřebujeme nová pravidla pro moderní zemi

02.10.2017 Miroslav Beneš

I vzhledem k současným napjatým vztahům mezi pražskými taxikáři a alternativní službou Uber je zřejmé, že stát ani města neumí řešit problematiku rozvoje podnikání v digitální ekonomice. Hospodářská komora ČR proto zahájila práce na vyhotovení doporučení českého byznysu nové vládě pro rozvoj digitální ekonomiky. Součástí materiálu „Digitální ekonomika – nová pravidla pro moderní zemi“, který bude prezentován v lednu 2018, budou i podrobnější doporučení k regulaci sdílené ekonomiky. Hospodářská komora ČR také uspořádá sérii odborných diskuzí právě na téma digitální ekonomiky.

Experti budou od října do prosince diskutovat v rámci odborných setkání o třech okruzích témat spojených s moderními technologiemi – poskytování služeb, nabídkou zboží a trhem práce. Podle bývalého koordinátora digitální agendy ČR Tomáše Prouzy, nyní podnikatele, který je jedním z hlavních iniciátorů expertních jednání, by měli zúčastnění najít konsenzus v zásadních otázkách, jak by měl na nové technologie reagovat stát.  „Jak může stát využít moderních trendů pro efektivnější fungování, snižování regulatorní zátěže či samoregulaci, aby podpořil hospodářský růst? Měl by vzniknout zákon o sdílené ekonomice nebo bude stačit upravit stávající legislativu?“ ptá se Prouza.

Hospodářská komora ČR pozve zástupce státní správy, byznysu, akademické sféry a další odborníky např. z České asociace sdílené ekonomiky nebo ze Sdružení pro internetový rozvoj v ČR. Cílem je najít pro předložené náměty konsensuální řešení mezi všemi klíčovými partnery. „Hospodářská komora ČR chce shromáždit u jednoho stolu všechny, kteří mají zájem o rozvoj digitální ekonomiky v ČR, kteří usilují o pravidla podporující rozvoj a zvýhodňující poctivé, a kteří mají zájem na reformě českého modelu podnikání,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Jasný postoj by měl být vyjádřen také k otázce podpory modernizace výroby v českých firmách, k momentálním bariérám digitalizace a k postupu, jak se připravit na změny a rizika s nimi spojená. Mezi nejvíce palčivé, ale zato zcela zásadní, bude patřit otázka stanovení hranice mezi občasným přivýdělkem a soustavnou výdělečnou činností nebo shoda nad tím, kdo nese „odpovědnost“ za lidi, nabízející práci prostřednictvím platforem či obecně internetu.

„Není možné, aby se nová vláda vyhýbala řešení problémů spojených s digitální ekonomikou. Hospodářská komora ČR chce vládě hned zkraje jejího mandátu vyjít vstříc se sadou zcela konkrétních návrhů k zásadním problematickým bodům,“ říká Dlouhý.

Hospodářská komora ČR představí výstupy z expertních jednání v lednu 2018 v podobě materiálu „Digitální ekonomika – nová pravidla pro moderní zemi“. Dokument bude obsahovat Doporučení českého byznysu nové vládě pro rozvoj digitální ekonomiky a Doporučení českého byznysu k regulaci sdílené ekonomiky.

/jak-na-