Hospodářská komora ČR: Potřebujeme efektivní stavební právo. Odmítáme diktát minoritních skupin a resortismus

05.09.2017

Kvůli složité byrokracii při povolování staveb se z projektantů stávají doslova úředníci, kteří musí oběhat na čtyřicítku úřadů. Stavebnictví podle Hospodářské komory potřebuje takové stavební právo, které zjednoduší, zpřehlední a zrychlí stavební řízení. Nutností je i speciální zákonná úprava režimu přípravy a výstavby liniových staveb.

Politici a hosté se dnes během předvolební diskuse Politika & Podnikání | Volby 2017: „Stavebnictví v útlumu. Příčiny a řešení“ na půdě Hospodářské komory shodli, že velkým problémem je resortismus, který stále více vyhrává nad odborným inženýringem i prostým selským rozumem.
„Projektantům je potřeba vrátit hrdost a profesionalitu. Za stavbu by podle mne měl být zodpovědný projektant a úředníci by projekty už neměli přeschvalovávat,“ uvedl během diskuse s podnikateli ministr dopravy Dan Ťok. Za problém to označil také František Laudát. Podle něj je ve stavebnictví velká džungle zákonů a doplácí na to inženýring. „Vládnou tady úředníci a úplně se vytratil selský rozum,“ upozornil Laudát, který zároveň poukázal na to, že se i obce dnes pod tlakem obav z případné kriminalizace bojí investovat.
Důvodem oddalování dokončení staveb je také to, že se stavební firmy dostávají do existenčních problémů a nedokončují vysoutěžené stavby. Podle viceprezidentky Hospodářské komory Ireny Bartoňové Pálkové za tím stojí mimo jiné to, že se stále soutěží na cenu, místo toho, aby stát hleděl i na kvalitu. „Upozorňovali jsme, že soutěžení stavebních zakázek na nejnižší cenu je cesta do pekel,“ oponovala Bartoňová Pálková.
Hospodářská komora odmítá resortismus a diktát minoritních skupin ohrožujících investice a celospolečenský přínos oddalovaných staveb. „Velkým problémem je i to, že zákonem nastavená pravidla, konkrétní odborná rozhodnutí úřadů a kvalifikované kroky projektantů jsou často nahrazovány obecnými závěry soudů,“ poznamenal viceprezident Michal Štefl. Zásadní výzvou je podle něj také zajištění dlouhodobých zdrojů pro Státní fond dopravní infrastruktury. „Je třeba si uvědomit, že po vyčerpání privatizačních zdrojů a doběhnutí evropských peněz bude situace kolem roku 2023 kritická,“ vysvětluje.
Diskutovat o problémech ve stavebnictví s podnikateli dnes přišli do pražského Florentina kromě ministra dopravy Dana Ťoka za ANO a poslance Františka Laudáta za TOP 09 také poslanci Petr Bendl z ODS, Jaroslav Klaška z KDU-ČSL a za KSČM Václav Snopek.
O předvolebních diskusích Politika & Podnikání | Volby 2017:
S jakými programovými východisky vstoupí politické strany a hnutí do voleb? Hospodářská komora České republiky jakožto nejvlivnější a jediný zákonem ustanovený zástupce podnikatelů v zemi organizuje v souvislosti s nadcházejícími podzimními volbami 2017 sérii předvolebních diskusí představitelů politických stran ucházejících se o voličské hlasy se zástupci firem. Diskuse pomohou politickým stranám identifikovat, vyhodnotit a naplánovat příležitosti a rizika vznikající v důsledku politických rozhodnutí, dále přispějí ke zkvalitnění přijímaných regulatorních opatření ovlivňujících podnikání a pomohou k samotné tvorbě a realizaci jednotlivých politik.
/jak-na-