Hospodářská komora ČR ke Státnímu rozpočtu na rok 2016 a střednědobému výhledu na léta 2017 a 2018

23.09.2015

Vláda promarňuje období probíhajícího makroekonomického růstu. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 by měla výrazněji snížit strukturální deficit

Místo toho, aby vláda využila období ekonomického vzestupu ČR ke konsolidaci veřejných financí, fakticky jej promarňuje. Hospodářská komora ČR sice vítá v návrhu rozpočtu, že vláda pro rok 2016 počítá například s posílením proexportních finančních institucí, na druhou stranu s další expanzí státu nesouhlasí. Navíc výhled nepočítá ani s diskusí o klíčových reformách.

Dynamika návrhu státního rozpočtu na rok 2016 a výdajové rámce na tříleté období 2016-2018 sice počítají s postupným snižováním schodků – ve státním rozpočtu jsou schodky naplánovány 70, 60 a 50 miliard Kč, na úrovni veřejných financí jako celku se v souladu s nedávno přijatým konvergenčním programem očekává pokles deficitů měřených jako podíl na HDP postupně ve výši 1,2 %, 0,8 % a 0,6 %, tedy pohodlně pod unijním 3% limitem. Vezmeme-li však v úvahu hospodářský vzestup, kterým Česká republika prochází, je navrhované fiskální úsilí vlády slabé.

Hospodářská komora ČR je nespokojena s vývojem výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací
Ve srovnání se státním rozpočtem na rok 2015 mají meziročně výdaje sice vzrůst o 0,9 procenta (respektive o 0,3 mld. Kč na 35,2 mld. Kč) a část plně krytá z českého státního rozpočtu má přitom vzrůst dokonce o 1,7 mld. Kč, ale vzhledem k dynamice hospodářského růstu je to málo, což se odráží v tom, že procentuálně měřeno jako podíl na HDP dochází k poklesu na pouhých 0,76 %. Klesající trend dokládá, že v roce 2013 šlo na VVI 1 procento HDP.

Místo toho, aby peníze šly na investice, jdou do narůstání počtu zaměstnanců státní správy
V kontextu rozpočtového nárůstu průměrného platu pro státní zaměstnance o 4,4 % a chystanému rozšiřování počtu funkčních míst o 2,9 % Hospodářská komora ČR pochybuje o užitečnosti výdajové expanze státu – jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Místo toho, aby peníze šly na investice, jdou do zvyšování počtu zaměstnanců státní správy. Vyvstává také otázka, zda v souvislosti s dalším růstem platů státních zaměstnanců se zvýšila a bude vůbec zvyšovat produktivita jejich práce.

Posilování exportních aktivit je správný krok
Z hlediska exportního charakteru české ekonomiky a dalšího fungování příslušných státních finančních institucí Hospodářská komora ČR vítá ministerstvem financí chystanou podporu exportu, pro kterou je zajištěno 4,7 mld. Kč, z toho na zvýšení základního kapitálu ČEB částka 1 mld. Kč a na podporu exportu prostřednictvím ČEB částka 1,3 mld. Kč a na doplnění pojistných fondů EGAPu částka 2,2 mld. Kč.

Výhled nepočítá s diskusí o klíčových reformách
Došlo k faktickému zastavení reforem zdravotního a důchodového systému, což bude mít v budoucnu zásadní dopady na deficit státního rozpočtu. Hospodářská komora zastává názor, že je potřeba obnovit diskusi o klíčových reformách. Právě období hospodářského růstu je ideální dobou pro diskusi o klíčových reformách a jejich zavádění.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/