Hospodářská komora ČR hostila setkání zástupců zaměstnavatelských svazů s europoslanci

20.09.2016

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, prezident SP ČR Jaroslav Hanák a prezident KZPS Jan Wiesner přivítali na půdě Hospodářské komory sedm českých zástupců Evropského parlamentu. Tématem jednání byla celá řada aktuálních témat, příkladem sociální standarty v dopravě, evidované cíle v oblasti energetické účinnosti a výkonnosti budov, chystaný zimní energetický balíček či reforma EU v kontextu výsledků britského referenda.
Z řad europoslanců se diskuse zúčastnili: Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Petr Mach a Petr Ježek.

 

ČR musí být připravena některá témata v EU zamítnout Zavedení principu stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě odporuje pravidlům tržní ekonomy a láme evropskou soudržnost. Česká vláda musí použít všechny prostředky, aby se tento návrh nestal skutečností. Vláda si musí stanovit priority pro vyjednávání na půdě Evropské unie a být připravena některá témata podpořit, jiná naopak zcela zamítnout. To jsou závěry včerejšího setkání zástupců Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s českými europoslanci.  Čeští dopravci se v uplynulých letech sekávají s celou řadou překážek, které jim západní státy v EU kladou. Zástupci českých podnikatelů a zaměstnavatelů se shodují, že tyto překážky viditelně odporují principům vnitřního trhu. To je i důvodem toho, proč 16. června uvítali zahájení zkoumání pro porušení práva EU ze strany Komise proti Německu a Francii, po čemž ostatně volali na setkání s europoslanci 17. května. „Sektor dopravy považujeme za zcela specifický, a proto by tento sektor měl být zcela vyloučen z působnosti směrnice o vysílání pracovníků“, uvedl Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. Dalším tématem jednání byla chystaná revize směrnic o energetické účinnosti a o výkonnosti budov. Příliš ambiciózní cíle v oblasti energetické účinnosti pro rok 2030 budou pro členské státy znamenat enormní finanční zátěž a bude velmi obtížné je splnit. „Apelujeme na Evropský parlament, aby dobře zvážil své extrémní výzvy ke zvyšování energetické účinnosti. Požadavek na 40% snížení spotřeby energie k roku 2030 není v řadě průmyslových odvětví technicky možný a znamenal by pro ekonomiku neúnosnou zátěž. Klimaticko-energetickou politiku nelze dělat bez ohledu na strukturu národního hospodářství a podmínky jeho konkurenceschopnosti“, řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Čeští podnikatelé také zásadně odmítají, aby o konkrétní podobě cílů a jejich plnění a vykazování rozhodovala Evropská komise na základě delegovaných aktů. Zakladatelé s poslanci hovořili také o dopadu britského referenda a důsledcích případného vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Z jejich úst zazněla potřeba provést podrobnou analýzu, jak by budoucí spolupráce s Brity měla vypadat. Přestože se účastníci shodli, že obchodní vztahy s Velkou Británií musíme zachovat co nejlepší, malou shodu našli u otázky, kam bude v budoucí Unii Česká republika patřit, zda do tvrdého nebo měkkého jádra. „Pravidelná výměna názorů s členy Evropského parlamentu na témata, která se zaměstnavatelů a podnikatelů týkají přímo či nepřímo, je účelná a nutná“, zdůraznil Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, která bude hostit následující zasedání v lednu 2017. Setkání zakladatelů CEBRE – Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, se uskutečnilo v prostorách HK ČR za účasti europoslankyně Šojdrové a europoslanců Ježka, Macha, Niedermayera, Svobody, Tošenovského a Zahradila.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/