Hospodářská komora ČR: Demise vlády negativně dopadne hlavně na podnikatele kvůli nedořešené agendě

03.05.2017

Pád vlády není dobrou zprávou obzvlášť pro podnikatele z několika důvodů. Vláda se zavázala ke konci svého mandátu vyřešit některé palčivé problémy současného podnikatelského prostředí a podnikatelům alespoň trochu ulevit ze zátěže, kterou jim naložila.

V této chvíli ale není dořešeno ani urychlené snížení byrokratické a administrativní zátěže podnikatelů a v programovém prohlášení vlády avízované zkvalitnění legislativy, ani dořešení důležitých infrastrukturních projektů v dopravě (okruhy, dálnice, přivaděče) i v oblasti vysokorychlostního internetu a na něj navázaných miliard z Evropské unie apod.

Podnikatelská veřejnost v čele s Hospodářskou komorou je znepokojena tím, že nyní půl roku bude trvat nestabilní situace, kvůli které je ohrožena hospodářská prosperita naší země.

/jak-na-