Hospodářská komora a Univerzita Karlova prohloubí spolupráci v oblasti studentských stáží i transferu nových technologií

22.03.2019 Tiskové oddělení

Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý společně s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou dnes podepsali Memorandum o partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Hospodářskou komorou.

Obě strany se domluvily na pokračování a rozšíření vzájemné podpory a spolupráce v letech 2019–2023. Vyjádřily společný zájem více spolupracovat při organizaci kulturních, vědeckých i pedagogických akcí připravovaných univerzitou či podpoře odborných stáží studentů vysokých škol ve firmách, které Hospodářská komora ČR reprezentuje. V rámci partnerství rovněž plánují obě instituce nastavit efektivnější spolupráci v oblasti přenosu nových technologií do praxe a v neposlední řadě potvrdila Hospodářská komora svůj zájem zapojit se do projektu Univerzity Karlovy a dalších evropských univerzit v rámci Evropské univerzitní aliance 4EU+.

„Naším cílem je, aby vzájemná spolupráce přispěla ke zvýšení relevance cílů a výsledků vzdělávání potřebám zaměstnavatelů, a ve výsledku tak podpořila uplatnitelnost absolventů vysokých škol,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Memorandum rovněž cílí na rozvoj potenciálu aplikovaného výzkumu v ČR.  „To je, podle mého názoru, možné realizovat pouze na základě mezioborové a nadregionální spolupráce mezi aplikační sférou, vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Hospodářská komora chce touto cestou zlepšit využívání výsledků a produktů inovací ve firmách,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora a Univerzita Karlova uzavřely dohodu o partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci už v roce 2015, dnes podepsané memorandum na něj navazuje.

Foto: Univerzita Karlova

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/