Hospodářská komora a Asociace krajů spojují síly. Zaměří se na zkvalitnění silnic 2. a 3. tříd i učně

20.11.2015

Osvětová kampaň pro střední učňovské školství, zajištění kvalitní infrastruktury silnic 2. a 3. třídy nebo spolupráce v oblasti společných projektů, dotací a grantů, včetně vyhodnocení pilotních projektů pro Jihomoravský kraj a jejich dalšího rozšíření do ostatních krajů, si Hospodářská komora České republiky a Asociace krajů České republiky vytýčily jako prioritní oblasti spolupráce na základě dnes v Brně podepsaného memoranda mezi oběma institucemi. Memorandum podepsali prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda Asociace krajů Michal Hašek.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/