Hlavní změny v oblasti smluvního a závazkového práva v roce 2014

13.09.2013

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. připravila dne 12. září 2013 pro své členy seminář zaměřený na hlavní změny v oblasti smluvního a závazkového práva v roce 2014.

Problematiku smluvního a závazkového práva podle nového občanského zákoníku představili JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR, a stálý spolupracovník kanceláře, a Mgr. Jana Buršíková, senior advokátka Havel, Holásek & Partners. Semináře se zúčastnilo téměř 80 členů HK ČR z řad podnikatelů.

V rámci semináře byly představeny mj. nové úpravy všeobecných obchodních podmínek, omezení při uzavírání adhezních smluv, či změny obsahu a subjektů smlouvy. Řeč byla i o neplatnosti smluvních ujednání a o vhodných úpravách smluvních podmínek.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/