HK ČR: Vláda musí nalézt stabilní způsob řešení financování krajských komunikací

03.02.2016

V souvislosti s dnešním jednáním vlády Hospodářská komora České republiky vítá, že bylo vyhověno jejímu předchozímu požadavku a pro financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů byla pro rok 2016 v rozpočtu SFDI přidělena alespoň částka v celkové výši 3,136 miliardy Kč. HK ČR nicméně opakovaně požaduje hledání účinnějšího a více propracovaného systému financování dopravní infrastruktury jako celku, a tedy i nalezení stabilního řešení financování krajských komunikací. Jako nejschůdnější varianta se nabízí přehodnocení rozpočtového určení dálničních poplatků, silniční daně, mýtného i spotřební daně z minerálních olejů právě ve prospěch územních samospráv, odpovědných za komunikace druhé a třetí třídy. Právě koordinace úsilí při hledání efektivního způsobu financování silnic II. a III. třídy je jednou z priorit vloni podepsaného memoranda o vzájemné spolupráci HK ČR a Asociace krajů České republiky.