HK ČR vítá rozhodnutí vlády ČR o vypuštění areálů Porta Bohemica a Louky u Přelouče ze seznamu evropsky významných lokalit

10.02.2016

Hospodářská komora ČR uvítala, že vláda ČR na svém jednání dne 3. února t.r. o návrhu nařízení o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit vypustila z projednávaného materiálu navrhované areály Porta Bohemica a Louky u Přelouče, jejichž návrh byl opřen o ne zcela korektní biogeografické údaje.a ohrožoval možnost realizace plavebních stupňů Děčín a Přelouč. Po dlouhá léta odkládaná výstavba těchto plavebních stupňů je nezbytná pro ekonomické přežití odvětví vodní dopravy v ČR, která má ze všech druhů doprav prokazatelně nejpříznivější ekologické charakteristiky.

 Hospodářská komora je přesvědčena, že rozhodnutí vlády otevírá prostor pro aktualizaci a objektivizaci biogeografických analýz a nalezení vhodného řešení, které zajistí potřebnou ochranu cenných přírodních stanovišť a zároveň umožní výstavbu chybějících plavebních stupňů. Na hledání tohoto řešení se bude ráda podílet. Je rovněž toho názoru, že nalezené řešení přispěje také k objektivnímu a funkčnímu průběhu posuzování vlivů připravovaných plavebních stupňů na životní prostředí (EIA).Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce HK ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/