HK ČR uspořádala seminář věnovaný obchodním příležitostem v Mexiku a Texasu

07.02.2013

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Americkým centrem v Praze a dalšími partnery organizovala dne 6. února 2013 seminář věnovaný obchodním příležitostem pro české firmy v Mexiku a Texasu. Semináře se zúčastnilo téměř 50 českých firem.

„USA a Mexiko jsou dle nové Exportní strategie ČR zařazeny mezi prioritní země. Výchozí platformou pro rozvoj vzájemných hospodářských vztahů jsou memoranda o spolupráci, která má Hospodářská komora České republiky podepsána s centrálními komorami obou zemí,“ řekl viceprezident HK ČR Josef Cílek, který seminář moderoval.

Seminář zahájil velvyslanec USA, J.E. p. Norman Larry EISEN, který ve svém vystoupení vyjádřil poděkování HK ČR za organizaci takového semináře a vyzval přítomné zástupce českých podnikatelů k zvýšení obchodních aktivit v této perspektivní aglomeraci. V rámci programu vystoupil i velvyslanec Mexika, J.E. José Luis Bernal. „V současné době vychází o Mexiku mnoho pozitivních zpráv. Mexická ekonomika vykazuje pozitivní vývoj a je 12. největší na světě. Goldman Sachs odhaduje, že v roce 2050 bude mexická ekonomika 5. největší na světě. Mexiko sdílí s USA hranici dlouhou 3500 km, což je pro porovnání stejná vzdálenost jako z Paříže do Kyjeva. EU je navíc druhý největší obchodní partner Mexika a od roku 2008 máme právě s EU podepsanou smlouvu o Strategickém partnerství. Možnosti pro uplatnění českých firem na mexickém trhu jsou zejména v oborech: automobilový průmysl, ochrana životního prostředí – čističky vod, lesnictví, letecký průmysl, farmacie, doprava a energetika,“ uvedl velvyslanec Bernal.

Přítomen byl mj. i Robert Braubach, zástupce texaské obchodní komory San Antonia. „Texas je nejbohatší stát USA. Významnou roli v Texasu hraje trh s realitami, ropou a zemním plynem. Mexiko je největší obchodní partner Texasu. Mexiko nabízí výborné příležitosti pro české firmy. Texas slouží českým firmám rovněž jako brána k obchodu s Mexikem,“ uvedl závěrem.

Reakce účastníků semináře:

„Děkujeme HK ČR za pozvání na seminář „Business opportunities in Mexico and Texas for Czech companies”. Naše firma GreenHeart Energy, LLC se sídlem v Corpus Christi, Texas se zabývá zpracováním a prodejem štěpky Mesquite (Proposis). Jedná se o dřevinu, která je vzhledem k tvrdosti dřeva a dalším vlastnostem žádaná jako bio-palivo s vysokou výhřevností. Hlavní charakteristikou naší činnosti je, že se jedná o biomasu a zajišťujeme 100% obnovitelnost zdroje. Vzhledem k tomu, že naše firma působí v Texasu, bylo téma dnešního semináře pro nás velmi přínosné a přesně zacílené. Kromě důležitých témat, které jsme se zájmem vyslechli, bylo pro nás velmi zajímavé setkat se s lidmi, kteří se zaměřují na stejnou oblast. Věříme, že do budoucnosti nám vámi organizovaný seminář může jenom prospět a budeme se těšit na další zajímavé akce.“

Lenka Gajardo, Business Development Manager, GreenHeart Energy, LLC

„Mexiko je pro nás klíčový partner. Ročně vyprodukuje 16 mil. tun uhlí. Vidíme zde velké možnosti uplatnění našich důlních zařízení pro hlubinné uhelné doly.“

Ing. Jan Dvořáček, obchodní ředitel, T Machinery, a.s.

  

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/