HK ČR uspořádala již druhý kulatý stůl na téma výstavby sítě vysokorychlostních tratí v ČR

07.09.2016

Hospodářská komora ČR uspořádala již druhý kulatý stůl na téma výstavby sítě vysokorychlostních tratí v ČR, kterého se opět zúčastnili zástupci státní správy, významní odborníci z oblasti dopravy, experti HK ČR, ekonomové i zástupci soukromého sektoru. „Zájem Hospodářské komory o tuto problematiku je velký. Jsem velmi rád, že se nám podařilo vytvořit takto širokou diskusní platformu. Naším cílem je vytvořit tlak na státní orgány tak, aby se tato problematika, kterou považuji za fatálně zpožděnou, dopředu,“ uvedl na setkání prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Tématy jednání byly mimo jiné způsob spolupráce s Ministerstvem dopravy na zpracování vládního dokumentu k rozvoji sítě vysokorychlostní železnice v ČR i myšlenka ustanovení koordinátora či vládního zmocněnce pro program vysokorychlostní železnice, který by byl schopen prosazovat a řídit spolupráci na realizaci programu ve vládní sféře i mimo ni. Opět byla akcentována potřeba specializované legislativy podporující prioritu přípravy a realizace takových strategických projektů, dále diskutována role Parlamentu ČR či cesty urychlení realizace programu oproti současné praxi.

Výsledky jednání zhodnotil předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR Emanuel Šíp: „Velkým přínosem tohoto kulatého stolu bylo navázání přímé spolupráce mezi odbornou veřejností reprezentovanou kulatým stolem a státními orgány, Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty. Máme společný pohled na překážky dosud bránící realizaci programu  vysokorychlostní železnice i společnou vůli k jejich překonání. Je tedy oprávněná naděje, že u nás během 20 až 30 let vznikne nová páteř železniční, možná celé dopravní sítě, a to plně na evropské úrovni.“Na dnešní kulatý stůl na půdě HK ČR naváže mezinárodní odborná konference k vysokorychlostním tratím, která se uskuteční 21. září 2016 v sídle ČNB za účasti mnoha zahraničních i tuzemských odborníků.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/