HK ČR upozorňuje na problém s dopravní značkou Zákaz vjezdu nákladních automobilů

09.03.2016

10. 2. 2016 Hospodářská komora ČR byla informována svými členy o problém spojený se současným vymezením dopravní značky B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů.

Ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která nahradila předchozí vyhlášku č. 30/2001 Sb. a vstoupila v účinnost k 1. lednu 2016, byl v definici této značky vypuštěn text, že platí pro automobily o maximální povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg. Tím vznikla významná nejistota mezi podnikateli, protože takto volně formulovaný zákaz vjezdu do některých zón či jízdních pruhů by se mohl týkat i malých dodávkových automobilů, některých vozů typu kombi nebo tzv. pickupů. Pokud by byl zákaz v tomto znění zcela důsledně aplikován na již existující dopravní značky B 4, znamenalo by to v řadě míst ohrožení zásobování, zablokování různých servisních služeb, a koneckonců i významnou překážku pro činnost celé řady drobných podnikatelů.

Hospodářská komora připomíná, že vynikající příležitostí k nápravě tohoto stavu, a tedy k opětovnému vymezení platnosti této dopravní značky pouze pro automobily o hmotnosti nad 3 500 kg, je využití návrhu novely vyhlášky č. 294/2015 Sb., který je v současnosti v připomínkovém řízení a připravován k předložení na jednání vlády ČR. Proto ve svém stanovisku k zmíněnému návrhu novely požaduje opětovné vložení textu „o maximální povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg“ do definice dopravní značky B 4.

Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce HK ČR

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/