HK ČR u kulatého stolu se zástupci podnikatelských svazů

21.03.2014

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petr Kužel jednal se zástupci Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví (SDMSZS) a Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení (SPTZ) u kulatého stolu, který svazy pořádají již 16 let.

Ke kulatému stolu politiků s podnikateli přijali pozvání zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nechyběl ani náměstek Státního fondu životního prostředí Leo Steiner.

Podnikatelskou sféru mj. reprezentoval Petr Kužel, prezident HK ČR, František Holec, viceprezident HK ČR a prezident SDMSZS, Roman Pommer, člen představenstva HK ČR a viceprezident SDMSZS, a nejvyšší činitelé všech živnostenských společenstev, která jsou členem SDMSZS.

Stěžejním tématem diskuze byla letitá snaha zástupců podnikatelské veřejnosti, aby byl v ČR přijat zákon „O zajištění bezpečného provozu technických zařízení s vyšším stupněm zbytkového provozního rizika“, a bylo tak navázáno na právní předpisy platné před rokem 1969. Takový zákon se HK ČR a její organizační složky snaží prosadit již 20 let. „Naši členové se dostávají do velmi nepříjemných situací, kdy řeší problém, jak se zachovat v případě, kdy je zařízení ve stavu, který může přivodit i smrt,“ řekl prezident HK ČR Kužel. „V současné době se jedná o přívod čerstvého vzduchu do místnosti po výměně oken, kde jsou spotřebiče s otevřeným ohništěm, a u výtahů, kde se montují neodborně vyráběné díly, které jsou velmi důležité pro bezpečný provoz,“ dodal viceprezident HK ČRt Holec. Podle údajů Českého plynárenského svazu zemřelo v této souvislosti 300 lidí, a to jen v roce 2012.

Na základě výše uvedeného se přítomní dohodli na obnovení pracovní skupiny, která dopracuje dle připomínek Koncepci nového zákona. HK ČR předloží seznam členů pracovní skupiny MPO, MMR , MŽP a MPSV. Všechny zúčastněné strany v čele s HK ČR se shodly na potřebě zahájení osvětové a informační kampaně k výše uvedenému, aby se široká veřejnost dozvěděla o nebezpečí spojeném s výměnou oken u objektů, ve kterých jsou umístěny tepelné spotřebiče s otevřeným ohništěm.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/