HK ČR spojí své síly se Sdružením pro integraci a migraci, cílem je uplatnění imigrantů na trhu práce

25.09.2015

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) zahájila spolupráci s neziskovým Sdružením pro integraci a migraci (SIMI), které se zabývá ochranou práv cizinců v ČR. V nejbližších dnech by měly obě organizace podepsat memorandum o spolupráci. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý tak potvrdil připravenost největšího reprezentanta českých podnikatelů nabídnout pomoc uprchlíkům, kteří získají v ČR azyl.

Před dvěma týdny jsem se zavázal, že navrhnu členům Hospodářské komory ČR, podnikatelským sdružením, partnerům HK ČR a velkým korporacím, abychom spojili své síly a pokusili se pomoci uprchlíkům, kteří získají v České republice azyl s jejich začleněním do vzdělávacího systému a posléze i s nalezením pracovního uplatnění. Sdružení pro integraci a migraci, které má za sebou již 20 let zkušeností s podporou a asistencí uprchlíkům z různých konců světa při jejich začleňování do české společnosti, je pro nás opravdu velice cenným partnerem,“ konstatoval prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. „Jsme spolu s ředitelkou SIMI Magdou Faltovou přesvědčeni, že se nám společně podaří vytvořit fungující systém, jak pomoci především mladým lidem s využitím či případným získáním kvalifikace, a tedy i s budoucím uplatněním na českém pracovním trhu,“ dodal.

Spolupráce obou organizací může pomoci do budoucna zajistit potřebné vzdělání i uplatnění azylantů u českých firem či institucí „Za Hospodářskou komoru začneme pracovat na konkrétním seznamu oborů, ve kterých lze azylantům nabídnout jak studijní příležitosti, tak i následné pracovní uplatnění. Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na nedostatek technicky vzdělaných absolventů, začleněním azylantů do těchto studijních oborů bychom mohli lépe uspokojit poptávku firem po kvalifikovaných pracovnících. Tento nedostatek totiž od firem slýchám v některých regionech přímo akutně,“ dodává Dlouhý.

Velmi vítám iniciativu Hospodářské komory, která SIMI ke spolupráci oslovila. Pro naše klienty a klientky je důležité, aby našli co nejdříve uplatnění na trhu práce, což by právě tato spolupráce měla umožnit. Jsem přesvědčená, že právě takovéto konkrétní projekty prokáží, že přijímání uprchlíků českou společností je nejen projevem solidarity a lidskosti, ale také pozitivním přínosem pro celou českou společnost,“ dodává ředitelka Sdružením pro integraci a migraci Magda Faktová.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/