HK ČR se ohrazuje proti požadavkům odborů nad rámec novely zákoníku práce

18.05.2016

Stěžejní bod dnešního zasedání plenární schůze RHSD ČR na Úřadu vlády ČR – novela zákoníku práce – nepřináší prohloubení flexibility pracovněprávních vztahů, po které dlouhodobě volá podnikatelská obec. Naopak, jde o další z řady opatření navržených či podporovaných současnou vládou jako například zrušení karenční doby, zavedení otcovské dovolené či nárokové indispoziční volno, jejichž přijetí by výrazně zvýšilo administrativní i finanční zátěž zaměstnavatelů.

„Proklamovanou flexibilitu pracovněprávních vztahů by nová pravidla nepřinesla. Zároveň ale musím ocenit, že v rámci vypořádání připomínek prokazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí kompromisní postoj, přičemž zohledňuje připomínky Hospodářské komory ČR,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

MPSV například ustoupilo od zavedení povinné dovolené u dohod o pracovní činnosti. Pravidla pro práci z domova jsou oproti původní verzi též zmírněna a zaměstnavatelé tak budou moci hradit náklady zaměstnancům pomocí sjednaného paušálu.

Hospodářská komora ČR však rezolutně odmítá návrhy, které předložily odbory nad rámec novely. „Razantní navýšení odstupného až na pětinásobek průměrného výdělku, sjednocení minimální délky dovolené na 5 týdnů pro všechny zaměstnance, zavedení práva odborů na spolurozhodování o agenturních zaměstnancích ve firmě zaměstnavatele či zapracování zrušení karenční doby do novely zákoníku práce – takové návrhy zaměstnavatelé nejsou v žádném případě ochotni akceptovat,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/