HK ČR: Rekordní počet podnikatelských misí v roce 2013

19.12.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) v letošním roce zorganizovala historicky nejvyšší počet podnikatelských misí doprovázejících české ústavní činitele do zahraničí. České firmy pod vedením HK ČR se v roce 2013 představily při příležitosti 14 misí celkem ve 23 zemích světa.

„Podnikatelské mise, jako nástroj pro rozšíření podnikatelských kontaktů, se stále jeví jako nejefektivnější. Naším dlouhodobým cílem je otevírat českým firmám dveře na zahraniční trhy a vytvářet nové obchodní příležitosti, aby čeští podnikatelé našli své koncové zákazníky a nepřicházeli tak o své marže při využívání nejrůznějších zprostředkovatelů,“ řekl Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru HK ČR a dodal: „Pro úspěch uskutečněných misí v tomto roce pro nás byla klíčová spolupráce s orgány státní správy, především s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Úřadem vlády, Kanceláří senátu či Kanceláří prezidenta republiky. Všem těmto partnerům, jakož i zastupitelským úřadům ČR v zahraničí, patří náš velký dík.“

Za uplynulý rok HK ČR vypravila do zahraničí celkem 321 českých firem, které se při příležitosti tamních podnikatelských fór setkaly s 856 zahraničními partnery.

Poslední doprovodná podnikatelská mise organizovaná HK ČR se uskutečnila ve dnech 17. – 18. prosince 2013 do Srbska. Téměř 15 zástupců domácích firem doprovázelo místopředsedu vlády a ministra vnitra ČR Martina Pecinu na jeho pracovní cestě do Bělehradu. Srbsko je dle Exportní strategie řazeno do prioritních zemí pro český vývoz.

„Srbští partneři mají velký zájem s českými protějšky spolupracovat. Srbsko a Česká republika mají prokazatelně dlouhou tradici vzájemných obchodních vztahů. Tyto dvě země pojí nejen jazyková, ale i geografická blízkost. Srbští partneři navíc projevují značný zájem o české partnery a služby,“ sdělil Bořivoj Minář, vedoucí doprovodné podnikatelské mise a člen představenstva HK ČR. „Bohužel se však zdá, že srbská ekonomika v současné době čelí nedostatku finančních prostředků, a to zejména v oblasti veřejných zakázek. České firmy mající určitá očekávání od srbského trhu proto s tímto musí počítat,“ uzavřel Minář. HK ČR však i přes to v Srbsku vnímá otevřené možnosti v oblasti rekonstrukce a modernizace stávajících energetických zdrojů, v projektech s využitím obnovitelných zdrojů energie, či environmentálních technologií.

České firmy se setkaly s 40 srbskými podniky, a to v rámci podnikatelského fóra, které zorganizovala HK ČR ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem Obchodní a průmyslovou komorou Srbska. Fórum se uskutečnilo za přítomnosti místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Martina Peciny a srbského premiéra Ivici Dačiće.

Členem podnikatelské delegace byla mj. i Lenka Havránková, vedoucí nákupu společnosti Explosia a.s.: „V Srbsku jsme absolvovali jednání s naším stávajícím dodavatelem nitrocelulózy pro výrobu střelivin, firmou Milan Blagojevič. Předmětem našeho setkání byl rámcový kontrakt o zajištění dodávek na rok 2014.“ Firma Explosia v Srbsku rovněž navázala nové kontakty s potenciálními srbskými dodavateli surovin na výrobu trhavin či výrobního zařízení a náhradních dílů. „Cenné jsou podle nás i získané marketingové informace o prioritách a podporách rozvoje v daném teritoriu,“ dodala Havránková.

„Podnikatelská mise nejen splnila, ale i předčila naše očekávání,“ uvedl Roman Jurečka, jednatel společnosti Meopta systems s.r.o. a pokračoval: „Z šesti partnerů, s nimiž proběhla jednání v rámci podnikatelského fóra, se hned dva jeví jako velmi perspektivní pro naší budoucí obchodní spolupráci, a to jak v oblasti optických zaměřovačů, tak v oblasti optických přístrojů pro obrněná vozidla.“

HK ČR bude i v příštím roce pomáhat českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí. „V rámci naší zahraničně-obchodní strategie hodláme být i nadále aktivní nejen v oblasti podnikatelských misí, ale i dalších akcí, jako jsou semináře, kulaté stoly apod. Neméně důležitá je i organizace české účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí, to vše za součinnosti našich členů a pomoci komorové sítě,“ uzavřel Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru HK ČR.