HK ČR: Přijetí čínského velvyslance a čínského obchodního rady

26.03.2013

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Petr Kužel přijal dne 28. března 2013 čínského velvyslance J. E. Yu Qingtai a čínského obchodního radu Fei Yixiang. Předmětem pracovního setkání bylo především prohloubení obchodních vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou společně s projednáním možností zapojení českých firem v ČRL a naopak.

„Hospodářská komora České republiky za posledních 10 let přijala 300 čínských delegací. Jen za poslední rok jich bylo 40. Zástupci HK ČR s těmito delegacemi tráví několik desítek hodin, které věnují našim čínským kolegům proto, aby jim předali co možná největší počet informací, které jim usnadní vstup na český trh. V rámci těchto incomingových misí samozřejmě dochází k předávání poznatků i z čínské strany, které Komora plně využívá v rámci dlouhodobé podpory českého exportu. HK ČR navíc úzce spolupracuje se Smíšenou Česko-čínskou obchodní komorou,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR. Zásadní roli HK ČR při výměně zkušeností a informací vyzdvihl i čínský velvyslanec J.E. Yu Qinqtai: „Jsem rád, že Hospodářská komora má s čínským velvyslanectvím společný cíl, a tím je posílení a rozvoj vzájemné obchodní spolupráce. Právě HK ČR má totiž velký vliv nejen v České republice, ale i v zahraničí, díky čemuž se řadí mezi zásadní partnery čínského velvyslanectví.“

Jedním z mnoha probraných témat bylo potřebné zjednodušení vízové politiky pro české i čínské podnikatele bez rozdílu, po čemž dlouhodobě volá i HK ČR. Zmíněna byla rovněž potřeba podpory výměny informací mezi ČR a ČLR. „Právě prostřednictvím HK ČR s využitím početné členské základny a jejích krajských a regionálních složek bychom rádi předávali aktuální informace o Číně společně s informacemi týkajícími se realizovaných veletrhů u nás,“ zmínil velvyslanec J. E. Yu Qingtai, který byl prezidentem Kuželem ujištěn, že právě podpora veletrhů v zahraničí s účastí českých firem je jednou z priorit HK ČR, což potvrzuje mj. i skutečnost, že prezident HK ČR Kužel udělil záštitu nad účastí českých firem v rámci veletrhu NIMBO v čínské provincii Zheijang, který se koná ve dnech 1. – 8. června 2013.

Jedním z úkolů, které si obě strany zadaly, je vytvoření tzv. „Nového mostu“, tedy propojení českých a čínských podnikatelů, a to prostřednictvím webového portálu, kde se budou moci čínští podnikatelé dotazovat na nejrůznější záležitosti týkající se podnikání v Česku, či poptávat české partnery.

Čínský velvyslanec J. E. Yu Qingtai se s prezidentem HK ČR Petrem Kuželem opět setká na konci května 2013, kdy tématem pracovního jednání bude oblast cestovního ruchu, vědy a výzkumu, či možnosti výměny studentů.

  

  

  

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/