HK ČR pořádala seminář k aktuálním příležitostem podnikatelů na elektronických tržištích

24.05.2012

Dalším ze série legislativních odborných seminářů, které v roce 2012 organizuje Hospodářská komora České republiky, byl workshop věnovaný elektronickým tržištím. Základním cílem workshopu bylo seznámit podnikatelskou veřejnost s legislativním rámcem a funkcionalitou elektronických tržišť společně s praktickým pohledem na to, co podnikatelům e-tržiště přináší.

Na workshopu vystoupil JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D., vedoucí společník advokátní kanceláře Weinhold Legal, předseda expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky a místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek, Weinhold Legal, dále Radek Platzer, jednatel společnosti Syntaxit, s.r.o. a zástupci elektronického tržiště VortalGOV CZ, Ing. Lukáš Zazvonil a paní Ingrid Lipusová.

Pojem e-tržiště je v současné době velmi známým termínem. Jedná se o webovou aplikaci umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek, která je určena pro rychlé a operativní nákupy komodit v určených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně funkční elektronický systém, v němž jsou úkony zadávacího řízení prováděny elektronicky a nahrazují dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zakázek.

E-tržištěm (v rámci nového systému e-tržišť) se rozumí elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) s webovým rozhraním, který je jako elektronické tržiště veřejné správy uveden v seznamu elektronických tržišť vedeném správcem e-tržišť (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a jehož prostřednictvím zadávají zadavatelé veřejné zakázky podle pravidel.

Na workshop, jehož předmětem byly příležitosti podnikatelů na elektronických tržištích, naváže v rámci série odborných seminářů pořádaných Hospodářskou komorou České republiky další seminář tentokrát s názvem „Trestní odpovědnost právnických osob“, který se uskuteční dne 6. června 2012. Cílem akce bude seznámení podnikatelské veřejnosti s nejdůležitějšími aspekty platného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řešení praktických problémů.

  

  

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/