HK ČR: Podnikatelé by neměli platit státu daň předtím, než dostanou zaplaceno za svou práci

12.06.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) lobbovala v EU za změnu směrnice o DPH, která by umožnila podnikatelům využívat tzv. hotovostní účetnictví, tedy systém odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) daňovým subjektem, až po obdržení platby za své zdanitelné plnění. Přijetím novelizované evropské směrnice 2010/45 v červenci 2010 byla tato možnost členským státům poskytnuta a HK ČR usilovala o její zavedení do naší daňové legislativy.

HK ČR proto oceňuje, že její volání po změně zákona o DPH dnes 12. června 2013 veřejně podpořili poslanci Michal Babák a Radim Fiala spolu se senátorem Tomiem Okamurou, kteří předložili paragrafové znění novely zákona o DPH a budou se snažit tuto změnu prosadit napříč sněmovním spektrem.

Novela zákona by měla ulehčit život malých a středních podniků, které se v důsledku nutnosti uhradit DPH i z nezaplacených faktur mohou dostat do platební neschopnosti. V této souvislosti HK ČR rovněž volá po urychlení transpozice Směrnice o opožděných platbách, která stanoví termíny 30 (v některých případech 60) dnů pro úhradu faktur státní a veřejnou sférou vůči podnikatelům.

Na dnešní tiskové konferenci s poslanci Babákem a Fialou, v čele se senátorem Okamurou, zástupce HK ČR Ivan Voleš rovněž vyjádřil podporu HK ČR návrhu uvedených poslanců a senátora Okamury na zrušení ručení daňových poplatníků za neodvedení DPH jejich dodavateli, které je podle nich projevem zbavování odpovědnosti státu za výběr daní a přenášení této odpovědnosti na firmy.

  

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/