HK ČR: Podmínky pro investory ze zemí mimo EU by měly být výrazně mírnější

10.07.2017 Miroslav Beneš

Vláda na dnešním jednání schválila materiál o stanovení podrobností souvisejících s vydáním a prodloužením povolení k pobytu cizinců za účelem investování. Schválená minimální výše investice pro firmy se sídlem mimo Evropskou unii bude od srpna činit nejméně 75 milionů korun, zahraniční investor musí zároveň vytvořit minimálně 20 pracovních míst. Podle stanoviska Hospodářské komory ČR by ale tento limit měl být k investorům benevolentnější.

Hospodářská komora vítá fakt, že se povolovací řízení pro zahraniční subjekty zkrátí z dnešních tří měsíců na třicet dní. Potěšující se i to, že se česká ekonomika výrazněji otevírá dalším zajímavým investicím. Minimální výše investice je nicméně podle Hospodářské komory nastavena přísně a řada podnikatelů z řad cizinců by ji mohla vnímat jako překážku.

„Parametry jsou nastaveny příliš vysoko, Hospodářská komora navrhovala hranici 15 milionů korun a deseti pracovních míst. Se schválenými limity může mít řada podnikatelů velký problém. Subjekty, které přicházejí s jasnou vizí, novými pracovními místy a ochotou investovat, by měly být motivovány výhodnějšími podmínkami,“ říká ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Ladislav Minčič.

Podobná praxe pro investory funguje například v Německu, kde je minimální hodnota investice nastavena na 1 milion eur a 10 pracovních míst. Pokud chce být Česká republika vyhledávanou investiční destinací v rámci středoevropského prostoru, měla by konkurovat atraktivnějšími podmínkami, srovnatelnými s dalšími státy v regionu.

Žadatelé o investování v ČR budou muset doložit také podnikatelský záměr, který bude věrohodný a proveditelný a budou prokazovat znalost místních poměrů. I tady mohou podle názoru Hospodářské komory nastat problémy. „V regulaci podnikání v Česku je zvykem, že státní orgány mají poměrně širokou libovůli k interpretaci toho, co vyhovuje a co ne. Mohlo by tak docházet k situacím, kdy by se velmi schopný investor s dostatkem kapitálu na český trh z rozhodnutí úředníků – například z důvodu nevěrohodnosti – vůbec nedostal. Ale to samozřejmě ukáže až praxe,“ dodává Ladislav Minčič.

/jak-na-