HK ČR organizovala misi do Turecka

07.02.2017

Hospodářská komora ČR zorganizovala ve dnech 30.1.-1.2.2017 podnikatelskou misi doprovázející ministra zemědělství ČR Mariana Jurečku na jeho pracovní cestě do Turecké republiky. Mise se uskutečnila za podpory z projektu ekonomické diplomacie PROPED. Podnikatelskou delegaci vedl viceprezident HK ČR Bořivoj Minář a měla 22 členů.

V úterý 31.1. se uskutečnilo Česko-turecké podnikatelské fórum (ve spolupráci s DEIK – Rada pro zahraniční vztahy Turecka, Ministerstvem potravinářství, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky a Velvyslanectvím ČR v Ankaře). Fóra se zúčastnila stovka tureckých firem. Ve středu se pak konalo Česko-turecké podnikatelské setkání (ve spolupráci s Istanbulskou komorou – ITO a Generálním konzulátem ČR v Istanbulu), kde měly české firmy možnost jednat se členy Výboru pro zemědělství ITO.„Turecké hospodářství patří mezi nejsilnější v dravé skupině rozvíjejících se trhů a turecký trh s 79 miliony spotřebiteli patří k významným obchodním partnerům ČR. Ostatně hospodářské a obchodní vztahy mezi Československem a Tureckem mají dlouholetou tradici sahající až do období těsně po I. světové válce, první Obchodní úmluva byla podepsána 31. května 1922 na principu doložky nejvyšších výhod,“ poznamenal Minář.Československo se mj. podílelo na výstavbě průmyslové základny Turecka dodávkami kvalitního průmyslového zboží, technologií a významných investičních celků jako např. cukrovaru Uşak, pivovaru EFES, elektráren SOMA (6 x 165 MW) a Afşin Elbistan B (4 x 360 MW), závodu na výrobu pneumatik Kirşehir atd. V rámci výrobní spolupráce byly vybudovány montovny užitkových vozidel, motocyklů JAWA 350, vysokozdvižných vozíků a soustruhů. V současnosti ve vývozu i v dovozu převládají průmyslové výrobky s vyšší přidanou hodnotou.„Obchodníci z Turecka oceňují na ČR velmi profesionální přístup v obchodu s živým skotem a také kvalitu a zdraví chovaných zvířat v ČR. Oba zástupci společnosti Bohemia Breeding hodnotí misi do Turecka jako velmi zdařilou splňující její záměr a také děkují zástupcům MZE a HK ČR za perfektní a bezchybnou organizaci celé cesty,“ uvedla firma Bohemia Breeding, která je v posledních letech hlavním exportérem živého zástavového skotu do Turecka, kdy v roce 2016 exportovala více než 40 000 ks a díky tomu byla v roce 2016 Česká republiky největším exportérem skotu do Turecka z Evropy.„Turecko je jedním z našich nejvýznamnějších obchodních partnerů, za poslední tři roky výrazně vzrostl například vývoz českého živého skotu. Příležitost k exportu ale vidím i v mnoha dalších oblastech, zejména pro potravinářské firmy je turecký trh velmi zajímavý,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. „Podpora exportu je jednou z priorit Ministerstva zemědělství, i proto nabízíme českým firmám nejen účast na různých podnikatelských misích, ale máme i dotační program zaměřený na účast firem na zahraničních veletrzích. Chceme našim zemědělcům a potravinářům pomoci dostat se na zahraniční trhy,“ uvedl.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/