HK ČR: Odškodňovat zaměstnance při pracovním úrazu a nemoci z povolání mají soukromé pojišťovny, nikoliv stát

07.12.2015

HK ČR se jednoznačně přiklání k takové variantě pojištění, ze kterého bude hrazena zaměstnancům škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání soukromými pojišťovnami, nikoliv organizační složkou státu – Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

V současné době odškodnění zaměstnanců provádí Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Dnes ale Vláda ČR projednává materiál, který má definovat nový způsob krytí při pracovním úrazu a nemoci z povolání zaměstnanců. Hospodářská komora ČR podporuje taková řešení, která ponechají zapojení soukromých pojišťoven. Kupříkladu tak, že by právní úprava umožnila rozšíření počtu soukromých pojišťoven provádějících odškodňování pracovních úrazů o další, pokud by o takový produkt projevily zájem a splnily podmínky zákona, s tím, že by zůstal zachován stávající stav, tedy „defaultní“ pojišťovna ze zákona, ke které by zaměstnavatel automaticky připadl, pokud by si nevybral z případné nabídky na trhu.

Hospodářská komora ČR není zastáncem bobtnání státu, naopak prosazuje štíhlý a efektivní stát, snižování byrokracie a administrativy. Odmítá tak doporučující stanovisko MPSV, které jako za nejvýhodnější variantu organizačního uspořádání budoucího systému označuje tu, při níž zákonné pojištění zaměstnavatelů má vykonávat ČSSZ.

Podle Hospodářské komory by taková varianta v důsledku znamenala vytváření nových pracovišť správy sociálního zabezpečení, přijímání stovek dalších státních zaměstnanců zajišťujících s tím spojené činnosti a další náklady, které by nehradil nikdo jiný než daňoví poplatníci. Přitom stát letos zaměstnává už 424 000 státních zaměstnanců a v roce 2016 se mají podle plánů vlády jejich řady rozrůst o další tisíce.

/jak-na-