HK ČR odmítá současnou podobu návrhu zákona o bezpečnostní činnosti

12.10.2016

 

Návrh zákona o bezpečnostní činnosti ve své současné podobě nereaguje na aktuální bezpečnostní situaci v ČR a neumožňuje zapojení soukromých bezpečnostních služeb do tuzemského bezpečnostního systému, a proto jej Hospodářská komora ČR nepodporuje.

 

„Současná podoba návrhu zákona s řadou pozměňovacích návrhů odstraňuje jen velmi málo problémů trhu bezpečnostních služeb v ČR. A to i přes fakt, že byly popsány v důvodové zprávě i v rámci přípravy návrhu,“ vysvětluje předseda Bezpečnostní sekce HK ČR Václav Nepraš. V návrhu je eliminován vliv zákona na bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu. Nejasné jsou i kompetence zpravodajských služeb při prověřování každého žadatele o vydání licence.

„Za nedostatek považujeme i to, že zákon neumožňuje přenos administrativy a kontrolních mechanismů na samosprávnou organizaci, nad kterou by stát vykonával pouze dohled. V neposlední řadě i centralizace regulace celého segmentu bezpečnostních služeb v rámci jednoho odboru ministerstva vnitra přináší oprávněné obavy z kvality státního dozoru nad dodržováním právních norem s ohledem na personální i finanční zdroje ministerstva,“ dodává Nepraš.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/