HK ČR: Novelizace evropské směrnice o zbraních ohrozí české zbrojařské firmy

13.06.2016

Hospodářská komora ČR je znepokojena vývojem u novelizace směrnice o kontrole a nabývání držení zbraní, její dnešní schválení Radou ministrů vnitra zemí EU považuje za chybu.

Přijetí novelizace bude mít vážné dopady na státní rozpočet při nutných výkupech zakázaných zbraní, ale také ekonomické dopady na hospodaření výrobců a prodejců zbraní. Směrnice výrazně omezí podnikání řady členů Hospodářské komory ČR z oblasti zbrojního průmyslu.

Hospodářská komora se kategoricky vymezuje proti připravované legislativě EU, která je zcela iracionální a vůbec neřeší deklarovaný účel – zabránit teroristickým útokům a posílit boj proti nelegálnímu obchodování se zbraněmi. Předpis paradoxně dopadá především na legální držitele zbraní a má až likvidační dopady na poctivé podnikatele a na obranyschopnost republiky.

Hospodářská komora ČR stanovisko zbrojního průmyslu tlumočila europoslankyni Ditě Charanzové prostřednictvím CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU, která byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), která přislíbila touto záležitostí se zabývat.