HK ČR: Nespolehlivý plátce navyšuje byrokratickou zátěž podnikatelů

19.06.2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 zavedla nový institut, tzv. nespolehlivý plátce. V překladu institut znamená ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem. Nespolehlivým plátcem se proto stává plátce DPH, který závažným způsobem neplní povinnosti ve vztahu ke správě daně. Pokud je tento plátce označen za nespolehlivého a právní moc nabude rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto informaci veřejně prostřednictvím internetu. Zmíněné opatření však má velmi tvrdý dopad na všechny plátce, a to včetně těch, kteří s podvody na dani nemají nic společného. Nespolehlivý plátce navíc dle Hospodářské komory České republiky neúměrně navyšuje byrokratickou zátěž nejen malých a středních podniků a živnostníků, ale i velkých firem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zorganizovalo dne 18. června 2013 seminář na téma „Nespolehlivý plátce a první zkušenosti v praxi“ proto, aby došlo k vyhodnocení prvních zkušeností s fungováním tohoto institutu. Mezi pozvanými ke kulatému stolu byl i prezident HK ČR Petr Kužel.

„Komplikace je zejména v tom, že nejen malé a střední, ale i velké firmy jsou tímto institutem enormě zatíženy. Stát si jednoznačně ulehčil práci, když převedl kompetenci, kterou má v gesci, tedy hlídat jednotlivé plátce daně z přidané hodnoty, na podnikatele. Jedná se o obrovskou zátěž, kdy každá účetní musí hlídat svou protistranu, tedy že musí vystavenou fakturu zkontrolovat na rejstříku ministerstva financí, u dlouhodobých smluv samozřejmě hned několikrát. S ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem financí ČR a dalšími institucemi momentálně diskutujeme o stanovení limitu, od kterého by podnikatelé museli prověřovat své obchodní partnery. Byť chápeme skutečnosti, které stát vedly k zavedení takového institutu, jsme přesvědčeni, že právě stanovení limitu, které nyní neexistuje, a ani se s ním ve vládním návrhu novely zákona nepočítá, povede minimálně ke snížení stávající administrativní zátěže podniků,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR.

Vystoupení prezidenta HK ČR Petra Kužela dne 18.6.2013 v pořadu Ekonomika ČT 24 naleznete zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020618-ekonomika-ct24/

 

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/