HK ČR nabízí účast na vzdělávacím programu ETP

15.05.2007

Projekt ETP financovaný a organizovaný Evropskou komisí umožňuje manažerům z evropských zemí zúčastnit se 12ti měsíčního programu, který zahrnuje jak výuku japonštiny nebo korejštiny, dále mezinárodní manažerské kurzy na prestižních universitách, tak i pobyt v japonské nebo korejské společnosti. Tento projekt funguje již 25 let, zúčastnilo se jej přes 1000 manažerů a Česká republika do něj nyní byla také zahrnuta. Vybraným kandidátům bude umožněno studium zdarma a obdrží výrazný příspěvek na náklady spojené s pobytem v zahraničí. Cílem projektu je připravit zástupce českých firem k řízení svých poboček v Japonsku nebo v Koreji, popřípadě umožnit jim jakékoliv obchodní aktivity s těmito zeměmi s využitím znalostí jazyka, kultury, mezinárodního managementu a praktických zkušeností.

Projekt ETP financovaný a organizovaný Evropskou komisí umožňuje manažerům z evropských zemí zúčastnit se 12ti měsíčního programu, který zahrnuje jak výuku japonštiny nebo korejštiny, dále mezinárodní manažerské kurzy na prestižních universitách, tak i pobyt v japonské nebo korejské společnosti. Tento projekt funguje již 25 let, zúčastnilo se jej přes 1000 manažerů a Česká republika do něj nyní byla také zahrnuta. Vybraným kandidátům bude umožněno studium zdarma a obdrží výrazný příspěvek na náklady spojené s pobytem v zahraničí. Cílem projektu je připravit zástupce českých firem k řízení svých poboček v Japonsku nebo v Koreji, popřípadě umožnit jim jakékoliv obchodní aktivity s těmito zeměmi s využitím znalostí jazyka, kultury, mezinárodního managementu a praktických zkušeností.

Základní průběh programu je zahájen tříměsíčním dálkovým studium Japonštiny nebo Korejštiny spojené s výukou obchodní kultury dané země v Paříži (Science Po) , Miláně (SDA Bocconi School of management) a Londýně (SOAS, University of London). Toto studium bud zahájeno již v říjnu 2006.

Následuje půlroční rozšířená výuka těchto jazyků a dále manažerské kurzy organizované přímo v Japonsku (Waseda University) nebo v Koreji (Yonsei University), ve finále účastník programu absolvuje tříměsíční pobyt v japonské nebo korejské firmě.

Zájemce musí  být národnosti státu Evropské unie, mít dokončené vysokoškolské vzdělání a tři roky praxe ve výkonné funkci, minimálně jeden rok musí být zaměstnán u organizace, která bude účastníka dle potřeby podporovat. Tato společnost musí mít sídlo v EU a musí být vlastněna evropským majitelem, příp. majiteli, musí mít minimálně deset zaměstnanců a roční obrat přes dva miliony EUR, společnost musí projevit důvodný zájem o Japonsko nebo Koreu (vypracovaný business plan, doložené současné obchodní vazby a zájmy v těchto zemích). U kandidáta je také základním předpokladem dobrá znalost angličtiny.

 

Podrobnější informace je možno získat buď na stránkách projektu: www.etp.org nebo u národního koordinátora: Ing. Lenka Týčová, tel: 296 646 254, email: tycova@komora.cz.

Na webových stránkách je možno přímo vyplnit online přihlášku, před vyplněním však doporučujeme kontaktovat národního koordinátora. Poslední termín pro zaslání přihlášky: 31. květen 2006.

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora