HK ČR na summitu Evropského týdne malých a středních podniků 2012

17.10.2012

Hospodářská komora České republiky se jako jediná česká organizace zúčastnila summitu v rámci Evropského týdne malých a středních podniků 2012. V tomto roce byl summit úplně poprvé zaměřen na pozici žen ve světě podnikání. Hlavním mottem setkání proto bylo: „Ženské podnikání dává obchodní smysl“. Jednodenního summitu se zúčastnili nejen přední odborníci na tuto problematiku, ale i stovky celosvětově uznávaných podnikatelek a mentorek společně se zástupci celosvětových podnikatelských organizací.

Úvodní slova pronesli Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, Yiannis Kontos, Velvyslanectví hospodářství, průmyslu a malých a středních podniků, Kypr, Joanna Drake, Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl (DG Enterprise & Industry, SME)

Androulla Vassiliou ve svém úvodním projevu upozornila na stávající vysokou míru nezaměstnanosti, která jde ruku v ruce se současným obdobím krize. Právě ta v budoucnu může významně otřást s vírou podnikatelů v lepší zítřky. Proto vyjádřila potřebu hledání nových cest ke kreativitě. Připomněla, že 85 % nových míst je vytvářeno malými a středními podniky. Yiannis Kontos ve své řeči vyzdvihl potenciál a důležitost žen v evropském byznysu a rovněž projevil přání, aby se vybudovala taková evropská politika, která přispěje k podpoře žen v podnikání. Joanna Drake závěrem zdůraznila, že důležitým faktorem úspěšného podnikání je především inspirace a víra v sebe sama.

Summit účastníkům nabídl celkem 4 workshopy, jejichž součástí byla i diskuze s jednotlivými odborníky. Řeč byla o podnikatelském vzdělání pro podnikatelky, podnikatelky a pozadí migrace, přístup k financím či ženy v technologicky zaměřeném podnikání.

Evropský týden malých a středních podniků probíhá do 21. října 2012. Jde o rozsáhlou kampaň Evropské komise na podporu malých a středních podniků v Evropě, která má za cíl zvýšit informovanost podnikatelů a poskytnout jim příležitosti k tomu, aby mohli sdílet své zkušenosti a dále se rozvíjet.

Více naleznete zde: https://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_cs.htm. V České republice jsou koordinátory Týdne MSP Hospodářská komora České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

  

  

 

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/