HK ČR na celostátní poradě vedení Úřadu práce ČR

03.09.2014

Prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimír Dlouhý a její viceprezident Zdeněk Somr se dne 2.září 2014 zúčastnili celostátní porady vedení Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Účast nejvyšších zástupců HK ČR pouze potvrdila probíhající vzájemnou spolupráci, kterou obě strany deklarovaly již v minulosti, a to podepsáním Memoranda o spolupráci na trhu práce v červnu 2013.

Prezident HK ČR Dlouhý na setkání prezentoval téma Česká ekonomika do roku 2016. V rámci svého vystoupení se zaměřil na otázky týkající se ekonomické situace ČR, proč Česko zaostává v růstu za Slovenskem a Polskem, a došlo i na prognózy vývoje trhu práce, míry zaměstnanosti, či ekonomického růstu. Rozebíráno bylo rovněž téma tzv. „kurzarbeitu“, který HK ČR podporuje pouze jako nouzové řešení náhlých a krizových událostí, jež by měly bezprostřední vliv na vývoj hospodářství ČR. Na vystoupení prezidenta Dlouhého navázal i viceprezident Somr, který se věnoval tématu vzdělávání, nových kvalifikací a připomněl i vzdělávací projekt Jižní Moravy a Slovenska.

Závěrem se vedení HK ČR a ÚP ČR shodlo na potřebě dalšího pokračování vzájemné spolupráce, a to nejen na celostátní, ale i regionální úrovni se zapojením jednotlivých složek zainteresovaných stran.


Foto: ÚP ČR

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/