HK ČR: Libye nabízí nové exportní příležitosti

14.03.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dnes 14. března 2013 spoluorganizovala s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím ČR v Libyi seminář zaměřený na obchodní příležitosti a podnikatelské prostředí v Libyi. Zájem o informace týkající se nových obchodních příležitostí pro české exportéry na tomto specifickém trhu projevilo téměř 50 zástupců firem.

Seminář zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub: „Cílem tohoto semináře je povzbudit české exportéry ve vstupu na libyjský trh, který se dal v posledních měsících výrazným způsobem do pohybu. Znalost bezpečnostní situace tohoto teritoria je samozřejmě zásadní podmínkou pro jakékoliv obchodní operace a může být z pohledu exportérů snažících se na tento trh proniknout určitou překážkou, nicméně Česká republika má v Libyi dobré jméno a obchodní spolupráci mezi ČR a Libyí jsou nakloněni i tamní vládní činitelé.“ Na specifika libyjského trhu upozornil i viceprezident HK ČR Josef Cílek. „Diskutované teritorium je z hlediska obchodní činnosti složitější. Obrat a činnost v posledních dvou letech prudce klesla. Situaci v Libyi je i nadále potřeba vnímat reálně, nicméně vzhledem k jejímu stávajícímu uklidnění je načase navázat nové obchodní kontakty s libyjskými protějšky. Libye má největší zásoby ropy v Africe. České firmy mohou navázat efektivní spolupráci v zemědělství, dále v oblasti energetiky a těžby nerostných surovin, ve stavebnictví, či v potravinářství,“ řekl viceprezident Cílek. K větší aktivitě českých exportérů ostatně vybídl i vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Libyi Juraj Melioris.

Do konce roku 2013 hodlá Libye uspořádat celkem 6 velkých mezinárodních výstav a veletrhů zaměřených na infrastrukturu či zdravotnictví a potravinářství. Ve dnech 19. – 23. května 2013 se v Tripolisu uskuteční 9. Mezinárodní veletrh Libya Build zaměřený na zemědělství a stavebnictví. Při této příležitosti má HK ČR v plánu realizovat další ze svých zahraničních podnikatelských misí a podpořit tak český export.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/