HK ČR: Kvalitní absolvent uplatnitelný na trhu práce bez kvalitních učitelů nebude

06.09.2012

Zaměstnavatelé dlouhodobě identifikují problémy týkající se absolventů vzdělávacího systému a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Hospodářská komora České republiky si uvědomuje, že v procesu počátečního vzdělávání jsou především učitelé těmi, kteří ovlivňují kvalitu budoucího absolventa připravujícího se na vstup na pracovní trh.

Dnešním dnem Hospodářská komora České republiky, největší zástupce zaměstnavatelů v ČR, zahájila cyklus odborných diskuzí k tématu „učitel a jeho vliv na kvalitu absolventa“. „Společně s dalšími odborníky jsme otevřeli řadu témat, která jsou potřebná vyřešit tak, aby výchovně-vzdělávací působení učitelů přinášelo uspokojivé výsledky v podobě absolventů, kteří nemají problém uplatnit se na trhu práce,“ vysvětluje Petr Kužel, prezident Hospodářská komora České republiky. „Předpokládáme, že výstupy z pracovních jednání budou do 2 měsíců. Opatření, na kterých se s odborníky v této oblasti dohodneme, začne hospodářská komora okamžitě prosazovat do praxe,“ dodává Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Úvodního jednání odborné skupiny se zúčastnili nejen zástupci Hospodářské komory České republiky, ale i Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Národního ústavu pro vzdělávání, Národního institutu pro další vzdělávání, Asociace profese učitel a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce zvýšit kvalitu práce pedagogů a za tímto účelem připravuje kariérní systém. Ten klade důrazný akcent na motivaci k celoživotnímu učení. Tak bude umožněn další profesní rozvoj pedagogů, možnost volby různých kariérních cest a samozřejmě lepší hodnocení práce pedagogů.

Mezi témata k dalšímu řešení po zahájené odborné diskusi Hospodářská komora České republiky navrhla zařadit:

 

 • Nastavení kariérního systému tak, aby byl vhodný i z hlediska učitelů odborných předmětů, učitelů odborného výcviku a pro učitele přicházející z praxe
 • Odbornost jako součást profese učitele
 • Výchovně-vzdělávací působení učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku na budoucího absolventa
 • Důležitost všeobecného vzdělání a klíčových kompetencí pro absolventy a role učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku pro zvýšení konkurenceschopnosti
 • Navrácení polytechnické výchovy do škol s pomocí učitelů
 • Kvalita odbornosti učitele přicházející do školy z výrobní praxe ve srovnání s učitelem odborných předmětů působící výhradně v pedagogické praxi
 • Povinná odborná praxe jako součást dalšího rozvoje učitele
 • Možnost využití Národní soustavy kvalifikací pro identifikaci kvalifikačních předpokladů
 • Podpůrné mechanismy pro zaměstnavatele, které se budou věnovat odbornému růstu učitele (paralela stimulů na žáky)
 • Učitel odborných předmětů v evropském kontextu (TTnet)
 • Identifikace strategických cílů a opatření, která pomohou zvýšit kvalitu absolventů a jejich uplatnění na trhu práce prostřednictvím učitele

 

  

  

 

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/