HK ČR jednala s IHK Regensburg

24.06.2013

Hospodářská komora České republiky a Industrie- und Handelskammern (IHK) Regensburg se dne 21. června 2013 setkaly na pracovním jednání v sídle HK ČR v Praze. Předmětem jednání byla témata týkající se oblasti vzdělávání.

Za německou stranu se zúčastnili Jürgen Helmes, hlavní jednatel IHK Regensburg, Richard Brunner, vedoucí pobočky IHK Regensburg v Chamu a Karla Zajíčková, vedoucí regionální kanceláře IHK Regensburg v Plzni. Za HK ČR jednání vedl Zdeněk Somr, viceprezident HK ČR, oblast dalšího vzdělávání zaštiťovala Romana Nováčková, vedoucí oddělení vzdělávání a oblast počátečního vzdělávání zastupovala Dagmar Divišová, hlavní manažerka znalostí ve vzdělávání. Setkání navazovalo na předchozí setkání na začátku dubna v Řezně.

V oblasti vzdělávání se řešila následující témata: 

  • Kooperativní model spolupráce škol a firem v odborném vzdělávání – představení základních pilířů;
  • Nerealizovatelné prky duálního systému vzdělávání v ČR;
  • Polytechnická výuka na základních školách;
  • Národní soustava kvalifikací – systém dalšího vzdělávání v ČR

Zástupci IHK Regensburg podpořili rozvíjené trendy HK ČR v oblasti odborného vzdělávání a projevili velký zájem o poznání systému dalšího vzdělávání v ČR. Zajímali se zejména o oblast Národní soustavy kvalifikací a systému uznávání dalšího profesního vzdělávání.

Dlouhodobým cílem partnerských jednání HK ČR a IHK Regensburg je rozvoj odborného vzdělávání, vzájemná výměna příkladů dobré praxe a trvalá spolupráce mezi zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími sociálními partnery v této oblasti. Nedostatek odborně kvalifikovaných lidí v České republice a proti tomu růst nezaměstnanosti generace přicházející na pracovní trh je v ČR velký problém, který ohrožuje produkci průmyslu, ale i celou konkurenceschopnost České republiky. Ukazuje se, že nezastupitelnou roli a význam právě v této oblasti je v celoevropském kontextu role hospodářských komor a právě německé zkušenosti mohou ukázat na efektivní cestu i pro ČR.

Závěrem jednání Jürgen Helmes konstatoval, že HK ČR má před sebou ještě velmi těžkou práci, a to změnit myšlení lidí ve společnosti v tom smyslu, že vzdělávání je důležité pro následné uplatnění ve společnosti. V tomto směru má německá strana práci lehčí a tím pádem se může zaměřit pouze na pomoc mladým lidem s uplatněním na pracovním trhu.

  

  

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/