HK ČR hostila prezidenty obchodních a průmyslových komor V4

20.06.2016

Prezidenti obchodních a průmyslových komor V4 se u příležitosti blížícího se předání předsednictví Visegrádské skupiny Polsku sešli v Praze, aby mimo jiné společně diskutovali témata, jako je české předsednictví V4, jak zlepšit dopravní spojení mezi ČR a SR, situace podnikatelů v Maďarsku nebo chystaná agenda v rámci polského předsednictví.

Za přítomnosti prezidentů komor zemí Visegrádské skupiny a pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky HK ČR nejprve uspořádala mezinárodní konferenci na téma Význam kvalifikace a odborné přípravy. Program se zaměřil na témata kvality odborné přípravy, získávání a uznávání kvalifikací a na pohled zaměstnavatelů na význam kvalifikace při zaměstnávání zahraničních pracovníků. Na úvodní projev prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého věnovaného situaci na evropském pracovním trhu navázala svým vystoupením poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.

Odpolední program se přesunul do pražského Florentina, kde proběhla i za účasti státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy tisková konference krátce po podpisu znovuobnoveného memoranda o spolupráci mezi HK ČR a SOPK při odstraňování překážek ve vzájemném obchodě mezi ČR a SR, a samotné jednání prezidentů komor V4.


 

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/