HK ČR doprovodila ministra Pecinu do Bulharska

13.12.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala jednu z posledních podnikatelských misí letošního roku do Bulharska. Na Balkán české firmy v čele s Bořivojem Minářem, členem představenstva HK ČR, doprovodily ve dnech 9. – 10. prosince 2013 ministra vnitra ČR Martina Pecinu.

„I když se v letošním roce našemu exportu do tohoto teritoria podle aktuálních výsledků daří více, pořád zde historicky převládá výrazný dovoz do ČR nad vývozem do Bulharska. Nejen k prohloubení vzájemné obchodní výměny, ale i k podpoře především exportu českých firem na Balkán měla napomoci i tato podnikatelská mise. V doprovodné podnikatelské delegaci nechyběli zástupci významných českých firem, jako jsou např. Vítkovice nebo Meopta,“ řekl vedoucí podnikatelské mise HK ČR Minář, který na Balkáně mimo jiné jednal i s prezidentem Bulharské obchodní a průmyslové komory Tsvetanem Simeonovem.

Při příležitosti této doprovodné podnikatelské mise se celkem 10 zástupců českých podniků setkalo s čtyřnásobným počtem svých bulharských protějšků. Stalo se tak při příležitosti podnikatelského fóra, které se uskutečnilo v prostorách Bulharské obchodní a průmyslové komory, a které se těšilo velkému zájmu podnikatelů a reprezentantů bulharské státní správy.


Bořivoj Minář, člen představenstva HK ČR se v Bulharsku setkal s Tsvetanem Simeonovem, prezidentem Bulharské obchodní a průmyslové komory

/jak-na-