HK ČR: Díky vládní novele se systém poskytování investičních pobídek zpřehlední, pro podnikatele důležité body přesto v materiálu stále chybí.

26/09/2018 Miroslav Beneš

Vládou schválená novela zákona o investičních pobídkách přináší podle Hospodářské komory důležitou pozitivní změnu při jejich schvalování. Tím, že je nově bude schvalovat výhradně vláda, by se měla omezit jejich početnost a poskytování zbytečným či překonaným projektům. Hodně bude záležet na prováděcím nařízení vlády, které by při cílení na vysokou přidanou hodnotu mělo flexibilně odrážet průběžné zkušenosti z poskytování pobídek i aktuální technické a technologické výzvy. Komora je nicméně připravena v dalším legislativním procesu přesvědčit zákonodárce, aby novela obsahovala také zásadní bod, který čeští podnikatelé považují za klíčový, tedy širší zapojení podnikatelů, resp. Hospodářské komory do pružného formovaní podmínek pro poskytování pobídek.

Jako jediný zákonem zřízený reprezentant podnikatelů tím chceme do poskytování pobídek vnést větší racionalitu. Podnikatelé totiž aktuální výzvy trhu vnímají bezprostředněji než – byť i kvalifikovaní – státní úředníci nebo politická reprezentace,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že o přímé zapojení bude Komora usilovat v dalším legislativním procesu.

Z výsledků letošního šetření Hospodářské komory mezi podnikateli mimo jiné také vyplývá, že by stát měl také důsledně rozlišovat dva typy investičních pobídek. A to jednak takové, které přilákají technologické inovace a reálně zvýší přidanou hodnotu české ekonomiky, a pak na ty, které podpoří podnikání v méně rozvinutých regionech ČR.

„Dosud platné nastavení pobídek v regionech je pro tamní podniky kontraproduktivní. Dodavatelské závody a tvorba nových pracovních míst jsou tím posledním, co nyní čeští podnikatelé potřebují. Mají přesně opačný problém a další pracovní místa nebudou znamenat nic jiného než rostoucí mzdový tlak i odsávání lidí,“ doplňuje viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář.