HK ČR chystá „metodické kuchařky“ pro zadavatele veřejných zakázek. Součástí budou i pokyny pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny

11.11.2015

V souvislosti s novým zákonem o zadávacích řízeních začala Hospodářská komora České republiky připravovat nové metodiky, které zadavatelům veřejných zakázek pomůžou mimo jiné specifikovat, co poptávat a v jakém rozsahu, jak identifikovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo jakou kvalifikaci po uchazečích o zakázku požadovat. Na metodických pokynech začalo pracovat na 20 živnostenstev sdružených v Hospodářské komoře.

„Zadávání veřejných zakázek musí být podle Hospodářské komory ČR co nejvíce standardizované – nadměrná volnost zadavatelů může vést ke klientelismu a korupci a k zakázkám šitým na míru. Nově vznikající metodiky omezí zadávání veřejných zakázek pouze na cenu, tedy že jediným kritériem bude cena. Oborová společenstva tyto metodiky tvoří proto, aby k odpovídající ceně také náležela patřičná kvalita,“ odůvodňuje tento krok viceprezidentka Hospodářské komory České republiky Irena Bartoňová Pálková.

Proto vyzvala oborové asociace sdružené v Hospodářské komoře, aby připravily nové metodické pokyny, které zadavatelům pomůžou specifikovat, jaké služby a výrobky mají poptávat. „Například, že úklid administrativních budov standardně vyžaduje nejméně tolik a tolik materiálu, úklid ve zdravotnických zařízeních kvůli vyšším požadavkům na dezinfekci a chemické prostředky zase jiné používané materiály a v jiném množství,“ uvedla jeden z příkladů Bartoňová Pálková.

Do sepisování „metodických kuchařek“ pro zadavatele veřejných zakázek se už zapojilo prvních 20 asociací. Mezi nimi například Unie výtahového průmyslu ČR, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Asociace prádelen a čistíren, Czech ICT Unie, Česká asociace telekomunikací, Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu nebo třeba Cech kamnářů a mnoho dalších asociací z oblasti stavebnictví.

Podle Hospodářské komory i ÚOHS i s novým zákonem o veřejných zakázkách, který má platit od dubna 2016, budou ale přetrvávat nejasnosti ohledně identifikace tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny, což je často předmětem sporů mezi zadavateli a dodavateli. Návrh zákona sice umožňuje zadavateli, aby si stanovil ukazatele (znaky) pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny, Hospodářská komora ČR si ale uvědomuje, že definovat mimořádně nízké ceny je problematické. Proto živnostenstva nastaví v metodikách také kalkulační vzorce nebo procentní sazby, aby bylo v každém případě jasné, které nabídky je nutné již považovat za mimořádně nízké v jejich profesích.

Hospodářská komora ČR je zároveň přesvědčena, že veřejné zakázky musí být realizovány jen odborníky. Zadavatelé stále dostatečně nepožadují, aby profesní způsobilost dodavatelé prokazovali podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to především u těch kvalifikací, u kterých neexistuje primární vzdělání, typicky například kvalifikace úklidových služeb. Proto prosazuje, aby při hodnocení nabídek měla například kritéria dodržení zásad správné praxe výraznou váhu, aby uchazeči byli motivováni k jejich dodržování. V Evropě je totiž běžné, že profesní organizace vydávají pravidla, která doplňují technické normy nebo nahrazují chybějící normy s cílem zajistit kvalitní a správné provedení prací. Pravidla správné praxe jsou ostatně součástí systému řízení jakosti. Za jejich tvorbu a schvalování nesou odpovědnost živnostenská společenstva (cechy). Zohlednění pravidel správné praxe při hodnocení nabídek je proto třeba výslovně upravit v prováděcím předpise nebo v závazných metodických pokynech.

„S metodikami by měly být spojené výkonové tabulky, případně různé metody vyhodnocování činností. Nakonec je budeme finalizovat za účasti jak Ministerstva pro místní rozvoj, tak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ podotkla Bartoňová Pálková, která zároveň požaduje, aby nově sepsané metodické pokyny vešly v platnost současně s platností zákona.

 

/jak-na-