HK ČR a Unie školských asociací CZESHA: Vítáme navrácení chemických pokusů do škol, zákon však i nadále komplikuje praktickou výuku

19.01.2016

Hospodářská komora České republiky a Unie školských asociací CZESHA vítá vládou schválený legislativní materiál, jehož cílem je napravit bezvýchodnou situaci v oblasti odborného školství, která vznikla novou implementací vyhlášky o ochraně veřejného zdraví. Vyhláška v kombinaci s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví totiž od Nového roku výrazně omezila možnosti praktické výuky na středních odborných školách. „Především studenti chemie si tak od začátku ledna 2016 nemohli vyzkoušet většinu chemických pokusů nutných pro přípravu na jejich budoucí povolání,“ vysvětluje předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. I přes jasný přínos dnes projednávané úpravy však zůstává v oblasti odborné výuky celá řada nedostatků.

 

V oblasti studijních oborů chemického zaměření vyřeší dnešní legislativní změna zásadní problémy, které v současné době brání školám při přípravě žáků na budoucí povolání. „Kromě této změny je však mezi povolené látky třeba doplnit také látky klasifikované jako hořlavé,“ vysvětluje Zajíček. Aktuálně platná vyhláška totiž výrazně zpřísnila nejenom pravidla pro styk mladistvých zaměstnanců (a tím i žáků při praktickém vyučování) s některými chemickými látkami, ale také expozicemi prachu z tvrdých dřev. „To znamená, že například studenti oborů Truhlář, Čalouník či třeba Mechanik hudebních nástrojů nejenom, že nemohou získávat jakékoliv praktické pracovní návyky na těchto dřevech, ale vůbec se nebudou moci pohybovat na pracovištích, na kterých se s těmito dřevy pracuje,“ dodává Zajíček.

„Takový nedostatek povede k tomu, že iniciativy posledních let vedoucí k posílení důrazu na tzv. duální vzdělávání v sepětí s praxí budou opuštěny. Není správné, aby zodpovědnost spadla na firmy, kterým by nezbylo, než svá pracoviště za nemalých technických a finančních nákladů přizpůsobit pro účely výkonu praktického vyučování nezletilých žáků středních škol,“ dodává prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

/jak-na-