HK ČR a SIMI podepsaly memorandum o spolupráci a otevřely nový fond na pomoc azylantům v ČR

08.12.2015

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) dnes podepsaly memorandum o spolupráci a společně otevřely nový rekvalifikační a vzdělávací fond na pomoc uprchlíkům a jejich dětem, které budou potřebovat pomoc při získání vzdělání či následné rekvalifikaci a uplatnění na českém trhu práce.
„Potřebovali jsme zjistit, jaké jsou ohlasy naší členské základny, tedy firem, které jsou potencionálními zaměstnavateli příchozích azylantů. Proto jsme zrealizovali anketu a její výsledky
nás velmi mile překvapily – ukázalo se totiž, že nezanedbatelná část respondentů by byla ochotna azylantům nějak pomoci – finančně či nabídkou pracovní pozice,“ uvádí prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a zároveň dodává „Chtěl bych zdůraznit, že se v rámci našich aktivit nejedná pouze o uprchlíky ze Sýrie, ale rovněž o Ukrajince, obyvatele Běloruska dalších zemí, které se nachází v těžkých časech“.

HK ČR a SIMI dnešním dnem podepsaly memorandum o spolupráci a založily společný fond na pomoc uprchlíkům. Převážná část spolupráce obou organizací bude probíhat v oblastech: získávání informací o pracovních zkušenostech a vzdělání azylantů, vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice nabízené podnikateli a hledání nástrojů, které mohou lidé využít k získání kvalifikace či rekvalifikace.

„Jsem přesvědčená, že současná situace v oblasti migrace je velkou výzvou jak pro Českou republiku, tak pro Evropu, a právě spolupráce mezi zdánlivě rozdílnými organizacemi by se mohla ukázat jako funkční řešení. S Hospodářskou komorou jsme připravili projekt, který má za cíl na jedné straně posílit vzdělání a kvalifikaci uprchlíků a na druhé straně pomoci zaměstnavatelům najít kvalifikované pracovníky. Jsem mile překvapená pozitivní odpovědí členů Hospodářské komory, dobře to ukazuje, že zaměstnavatelé jsou připraveni pomáhat a aktivně podpořit státu při integraci uprchlíků,“ říká Magda Faltová, ředitelka SIMI.

Pro účely nově vzniklého fondu pro uprchlíky byl zřízen zvláštní účet vedený u Československé obchodní banky, a.s. – číslo účtu 272846157/0300.

Související soubory

/jak-na-