FDV ve spolupráci s HK ČR umožňuje firmám získat finanční prostředky na komplexní vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením

11.10.2013

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) realizuje pro Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkovou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí zakázku s názvem „Zajištění služeb public affairs v projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“.

Projekt pomáhá osobám se zdravotním postižením zvýšit jejich kompetence, odborné znalosti a dovednosti a tím posílit udržitelnost jejich pracovních míst. Současně je zaměřen na motivaci zaměstnavatelů k aplikování společenské odpovědnosti ve vztahu k osobám se zdravotním postižením (OZP) a osobám se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem samotné zakázky je motivovat zaměstnavatele nejen k zapojení se do projektu, ale také působit na změnu postojů zaměstnavatelů v otázce zaměstnávání OZP/OZZ.

„Smyslem zakázky je mimo jiné předat firmám informace, které shrnou možné ekonomické výhody a další přínosy zaměstnávání OZP/OZZ,“ řekl Jiří Kořínek, ředitel odboru projektů a vzdělávání HK ČR. Firmy s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP/OZZ. Zaměstnavatelé se dozvědí ekonomické, finanční a společenské dopady neplnění těchto kvót. Zaměstnavatelům pomůže najít rezervy v této oblasti a potenciálně jim uspoří nemalé finanční prostředky. HK ČR bude v jednotlivých krajích ČR pro FDV zajišťovat cca 30 praktických workshopů pro firmy. Účastníci workshopů dostanou informace a návod na jejich praktické využití ve firemním prostředí včetně dobrých příkladů z praxe. Zároveň budou informováni o způsobu, jak se zapojit do jednotlivých aktivit projektu.

Firmy mohou participací v projektu získat:

  • a) úhradu finančních nákladů na komplexní vzdělávání zaměstnanců OZP/OZZ,
  • b) školení pro personalisty a management firem v oblasti problematiky zaměstnávání OZP/OZZ,
  • c) realizaci auditů vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ.


Pro více informací kontaktujte:

Ladislav Kudláček
Hospodářská komora České republiky
kudlacek@komora.cz
tel.: 266 724 544

 

Související soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/