Evropské komory povede zkušený Rakušan

27.10.2017 Odbor vnější komunikace

V čele Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES bude v příštích dvou letech prezident rakouské hospodářské komory Christoph Leitl. Leitl je zkušeným podnikatelem, prezidentem rakouské komory, ale i dlouholetým zastáncem Evropské unie. V rámci mandátu se Leitl zaměří na prosazování volného obchodu, posílení podnikatelského ducha a vzdělávání. Pro lepší prosazování těchto priorit chce spojit síly s ostatními evropskými platformami zastupujícími byznys.

Vedle volby prezidenta si komory také zvolily své zástupce v Radě ředitelů EUROCHAMBRES, kde Hospodářskou komoru České republiky zastupuje její prezident Vladimír Dlouhý. „Priority pro další směřování asociace EUROCHAMBRES a její lobbistické aktivity v EU jsme definovali ve společném dopise komor Visegrádské 4 adresovaném novému vedení EUROCHAMBRES. Chceme upozorňovat na administrativní zátěž a překážky, které trápí naše podnikatele na vnitřním trhu,“ upozorňuje Vladimír Dlouhý.

Nad financemi EUROCHAMBRES bude dohlížet Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory České republiky, která byla zvolena členkou Rozpočtového výboru EUROCHAMBRES.