Europoslanci musí hájit národní zájmy navzdory vlastní frakci

18.05.2016

Návrh revize směrnice o vysílání pracovníků vycházející z principu stejné mzdy za stejnou práci ve všech zemích EU rozdělí unii, naruší jednotu členských států a přivede podniky do právní nejistoty. Komise nemůže zasahovat do kompetencí členských států a přijímat rozhodnutí, která nerespektují princip proporcionality a reciprocity. Jedenáct žlutých karet, které Komise obdržela od národních parlamentů, je významným signálem, že návrh je v rozporu s realitou a je třeba ho stáhnout.

V této souvislosti zakladatelé CEBRE znovu upozornili, že jednostranné legislativní aktivity členských států jako například německý zákon o minimální mzdě spíše narušují fungování jednotného trhu a volají po zahájení procedury pro porušení práva EU s Francií, která klade na zahraniční dopravce absurdní požadavky. Vedle problematiky vysílání pracovníků diskutovali účastníci setkání také o udělení statusu tržní ekonomiky Číně, kdy ocenili konstruktivní přístup Evropského parlamentu a podpořili nedávno přijatou rezoluci proti udělení tržního statusu Číně.

Pokud jde o probíhající a připravované legislativní iniciativy v oblasti energetiky, vyjádřili zakladatelé CEBRE naději, že za slovenského předsednictví a v garanci komisaře Šefčoviče budou nalezena řešení příznivá pro byznys. Přítomní poslanci ocenili spolupráci s CEBRE a považují diskusi se zástupci podnikatelské sféry za klíčovou při hledání argumentů potřebných pro získání většiny v parlamentu a přislíbili hájit ekonomické zájmy naší země. Zakladatelé CEBRE současně litují, že řada poslanců a poslankyň se pravidelných diskusí neúčastní, protože hájit zájmy podnikatelů operujících v České republice je součástí jejich mandátu.

 Po 11. prosinci 2016 by měla být Čína na základě přístupového protokolu ke Světové obchodní organizaci (WTO) de facto považována ze strany ostatních členů WTO za tržní hospodářství. Čína ale pro Evropskou unii tržní hospodářství nepředstavuje. Čína věcně nesplňuje nejméně 4 z 5 základních kritérií tržní ekonomiky stanovených EU, přesto je potřeba zajistit právní soulad s pravidly WTO. Komise nyní musí navrhnout nový přístup, který bude zahrnovat účinný obchodní obranný systém pro zmírnění dopadu na vybraná odvětví. „Evropský ocelářský průmysl již nyní čelí velké nadprodukci z Číny, která vzniká za zcela jiných ekonomických a sociálních podmínek, než je tomu v EU. Pro EU je proto zásadní mít možnost bránit se proti tomuto dovozu účinnými nástroji, které však budou v souladu s pravidly Světové obchodní organizace“, uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Témata související se sociální oblastí se v poslední době dostávají do popředí zájmu jak v evropských institucích, tak v členských státech EU. Po případu uplatňování německé minimální mzdy na dopravce z jiných členských států působící na území SRN nyní přišla Komise s návrhem na revizi směrnice o vysílání pracovníků. „Navrhovaná revize ohrožuje stávající kompromis mezi podporou volného pohybu služeb a přiměřenou ochranou pracovníků vyslaných v rámci přeshraničního poskytování služeb, který současná směrnice o vysílání pracovníků představuje. Případná revize by měla obrovské negativní dopady zejména na podniky působící v sektoru dopravy, pro které by znamenala nárůst finanční i administrativní zátěže“, komentoval návrh revize směrnice prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. V rámci diskuze se dostalo i na téma energetiky, ve kterém chystá Evropská komise na tento rok řadu významných iniciativ a revizí. Těmi hlavními bude revize systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) a revize směrnice o energetické účinnosti. „Vyzýváme členy Evropského parlamentu, aby odmítli nereálné navyšování cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2030 ze současných 27 % na 40 %“, zdůraznil prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. Přítomná poslankyně Michaela Šojdrová, místopředsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání, a poslanec Luděk Niedermayer, člen hospodářského a měnového výboru, přislíbili hájit ekonomické zájmy ČR v Evropském parlamentu a uvítali argumenty, které jim poslouží při hlasování.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/