Energetické štítky: Návrat ke stupnici AG zlepší orientaci spotřebitelů

23.10.2015

Štítky, které uvádějí spotřebu energie, byly zavedeny před dvaceti lety a jejich úspěch byl a nadále zůstává jednou z motivací pro vývoj účinnějších výrobků. S technickou inovací a posunem většiny spotřebičů směrem k „nejúčinnější“ energetické kategorii, včetně využívání prémiových označení typu A+, však informační hodnota na štítcích klesala. Letní návrh Evropské komise navrátit se k původnímu rozsahu energetických štítků se stupnicí A až G by tak měl umožnit lepší orientaci spotřebitelů v nabídce na trhu. Změna bude pro výrobce znamenat nové náklady, proto je potřeba zajistit dostatečnou stabilitu, aby jim byla zaručena návratnost investic do vývoje a inovací. O změně musí být informováni sami spotřebitelé, a to se neobejde bez celoevropské intenzívní informační kampaně, která spotřebitelům vysvětlí novou stupnici štítků, do které budou výrobky zařazeny. O dopadu návrhu v praxi včera diskutovali v Evropském domě zástupci Evropské komise, české státní správy, privátní sféry a nevládních organizací.

Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise ČR, v jejíchž prostorách se akce konala. Michaela Mlíčková-Jelínková ze Zastoupení Komise uvedla, že cílem nového návrhu je spotřebitelům poskytnout při nákupu přístrojů jasnější informace o tom, které výrobky jsou energeticky nejúčinnější, čímž se sníží spotřeba energie. „Celkově Komise předpokládá, že nové štítkování přinese každé evropské domácnosti dodatečnou úsporu ve výši zhruba patnácti eur, tedy téměř pěti set korun, a to každý rok“, dodala.

„Podíl energeticky úsporných spotřebičů v České republice je vysoký i díky tlaku, který na výrobce vytvořily energetické štítky“, informoval Juraj Krivošík, ředitel Střediska pro efektivní využívání energie SEVEn a člen Energetické sekce Hospodářské komory České republiky. „Podporujeme návrat ke kategoriím A až G, neboť současná situaci, kdy energetické třídy A+ a vyšší nezajišťují dostatečnou informovanost spotřebitelů a jejich orientaci v nabídce na trhu, snižují jejich motivaci k výběru úsporných modelů“, uvedl Krivošík.

Lepší orientaci pro zákazníky očekává od nového návrhu i Hana Schvarczová, vedoucí oddělení Hospodaření s energií Ministerstva průmyslu a obchodu. Další výhodou bude dle Schvarczové nová databáze výrobků, ve které budou v přehledné a porovnatelné formě k dispozici základní údaje o výrobcích. „Výrobky tak bude možné porovnat on-line ještě před samotným nákupem“, informovala Schvarczová. Databáze, které se výrobci obecně nebrání, však dle jejich názoru nezaručuje odstranění takových nedostatků, jako jsou nedostatečná kontrola, ztráty úspor energie apod. „Některé požadované informace pro tuto databázi jsou důvěrné a měly by být k dispozici pouze takovým orgánům, které jsou dozorové a jsou vázány mlčenlivostí“, upozorňuje Radek Hacaperka, generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů CECED CZ. Každá změna něco přináší. Výrobci proto požadují, aby nový systém zajistil minimálně dalších deset let stability a zaručil tak návratnost investic do vývoje a inovací.

Řečníci se shodli, že návrat ke stupnici AG má potenciál zajistit lepší orientaci zákazníků na trhu. Aby tato změna přinesla očekávané výhody, musí být spotřebitelé včas a důkladně informováni o nové stupnici štítků a nové databázi výrobků. Pokud navržená databáze pro registraci výrobků bude obsahovat již zpracované a veřejně dostupné informace, může být významným a efektivním informativním nástrojem, pro výrobce však musí zaručit, že důvěrné informace zůstanou utajeny.

 

/jak-na-