Energetická sekce HK ČR: Vítáme konstruktivní přístup ERÚ k vypsání podpory pro rok 2016, který úřad nakonec zvolil

07.01.2016

Energetická sekce Hospodářské komory České republiky na svém dnešním zasedání ocenila konstruktivní přístup Energetického regulačního úřadu, jenž na pozadí patové situace na konci roku nakonec vypsal podporu pro podporované zdroje elektřiny a tepla ve výrobnách uvedených do provozu do konce roku 2015. Podařilo se tak na poslední chvíli odvrátit značné ekonomické ztráty, ohrožení pracovních míst v sektoru podporovaných zdrojů i sektorech na ně navazujících a poškození dobrého jména České republiky, které vážně hrozily. Vypsáním podpory však práce zdaleka nekončí, je potřeba dokončit notifikaci podpory s Evropskou komisí pro ty podporované zdroje, pro které je nezbytná.
„Rád bych byl přesvědčen, že ke konečnému konstruktivnímu řešení celé problematiky podpory pro rok 2016 přispěly i aktivity a urgence posledních týdnů, a to nejen ze strany Hospodářské komory,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.
Vypsáním podpory však práce zdaleka nekončí. „Proto Hospodářská komora vyzývá všechny dotčené státní orgány a instituce, aby efektivně spolupracovaly na získání chybějící notifikace podpory pro ty podporované zdroje energie, pro které je potřeba. Jen tak mohou získat investoři dlouhodobou jistotu pro své investice,“ řekl dále Vladimír Dlouhý.
„Doposud se v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie nadělala řada chyb a to se již nesmí opakovat. Nesmíme ale přitom zapomenout, že investorům, kteří v dobré víře investovali do rozvoje obnovitelných zdrojů, by měl být poskytnut nezbytný prostor a podmínky je za rozumných ekonomických podmínek provozovat, jak to předpokládá zákon o podporovaných zdrojích energie,“ uzavřel předseda Energetické sekce HK ČR Václav Hrabák.

/jak-na-