Emanuel Šíp: Konečně potřebná shoda na evropských podmínkách podnikání v kamionové a autobusové dopravě

10.12.2018 Tiskové oddělení

Ministři dopravy členských států EU se minulé úterý dohodli na podmínkách dalšího působení firem silniční dopravy na evropském trhu. Jde jak o přístup na trh silniční dopravy, tak i o pracovní podmínky řidičů kamionů a autobusů a pravidla jejich vysílání.

„Součástí dohody je úplné vynětí tranzitu a bilaterální přepravy z pravidel vysílání pracovníků, což bylo dlouhodobým cílem českých vyjednavačů. Pokud jde o kabotáž neboli provozování dopravy uvnitř jiného členského státu, zůstal zachován dosavadní režim umožňující tři takové operace v sedmi dnech. Následně je stanoveno období přestávky mezi kabotáží v délce pěti dní. Řidiči je umožněno trávit dva zkrácené týdenní odpočinky po sobě v kabině vozidla, ale pravidelný týdenní odpočinek musí ale trávit mimo vozidlo. Řidič se musí rovněž vracet domů každé tři nebo čtyři týdny, a to v závislosti na čerpání odpočinku,“ poznamenal předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp.

Dohodnuté řešení tak pokládá za úspěch České podnikatelské reprezentace při EU i za výsledek obětavého úsilí českých europoslanců.

„Vítáme výsledek jednání, kterým je kompromis pro české dopravce přijatelný. Rada navrhla vyjmout z pravidel pro vysílání všechny tranzitní i exportní a importní přepravy, které tvoří základ obsluhy českých podniků domácími dopravci. Na vynětí propojovacích třetizemních přeprav se bohužel bude čekat do zavedení inteligentního tachografu druhé generace. I úpravy dob řízení a odpočinku jsou rozumným kompromisem mezi protekcionismem a volným pohybem služeb a přitom zajišťují určitý sociální standard řidičům. Doufáme, že stejně zodpovědně se zachovají i poslanci při projednávání v Evropském parlamentu,“ dodal místopředseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR a zástupce sdružení ČESMAD Jan Medveď, podle něhož  lze ještě očekávat střetnutí s některými protekcionistickými silami působícími ve „starých“ zemích EU.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/