Emanuel Šíp: Hospodářská komora vítá zájem premiéra o vysokorychlostní železnici. Dosavadní přístupy však nepostačují

06.02.2017

Komentář předsedy Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa k aktuálně probíhajícímu jednání předsedy vlády Bohuslava Sobotky ve Strakově akademii s generálním ředitelem Správy železniční a dopravní cesty Pavlem Surým o aktuálním stavu příprav výstavby vysokorychlostních železnic.

 Hospodářská komora ČR přijala s potěšením zprávu, že premiér Sobotka dnes jedná s generálním ředitelem Správy železniční a dopravní cesty Pavlem Surým o přípravě výstavby vysokorychlostních železnic v ČR. Komora se angažuje v podpoře této dynamicky se rozvíjející a pro cestující výhodné evropské dopravní sítě, a to zejména pořádáním kulatých stolů, kterých se účastní odborníci z oblasti dopravy, dopravní experti Hospodářské komory, ekonomové i zástupci vládního sektoru a kde jsou diskutovány hlavní složky přípravy programu vysokorychlostní železniční dopravy. Poslední takový, v pořadí již pátý kulatý stůl se konal v závěru ledna. Hospodářská komora uvítala, že Ministerstvo dopravy připravilo jako náhradu nerealizované studie příležitosti vysokorychlostních tratí (VRT) program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, určený pro jednání vlády ČR. Komora podrobí tento materiál důkladnému zkoumání a uplatní zde i hlasy expertů zúčastněných na kulatých stolech tak, aby se tento materiál mohl stát skutečnou strategií urychlující přípravu a realizaci vysokorychlostní sítě. Mezi hlavní předpoklady přípravy a realizace sítě VRT patří široký politický konsensus o potřebnosti rychlé železniční sítě v zemi a příprava legislativy podporující obdobné státní strategické projekty, a přitom schopné kompenzovat dílčí negativní efekty, které mohou realizací VRT nastat. K tomu nebude pravděpodobně postačovat v současnosti projednávaná novela stavebního zákona.   Příprava programu rychlých železničních spojení nemůže v žádném případě být jenom záležitostí železničních techniků. Je nezbytné, aby k této přípravě vznikl multidisciplinární tým odborníků na vrcholové vládní úrovni a s podporou a kontrolou Parlamentu ČR. Kromě toho pouze průběžná diskuse s dopravci, podnikateli a cestující veřejností může zajistit, že projekty Správy železniční dopravní cesty budou mít optimální kvalitu a budou schopny bez dodatečných investic a nadbytečných nákladů dlouhodobě pokrývat poptávku cestujících. Důležitým a dosud málo uplatňovaným prvkem v posuzování železničních projektů je mezinárodní srovnání obdobných projektů v CR a zahraničí. To se týká i současného projektu konvenčního železničního spojení Letiště Václava Havla s centrem Prahy, který byl zpracován zcela bez využití zahraničních zkušeností s letištní železnicí, a proto trpí celou řadou kritických problémů a kapacitních úzkých hrdel.  Hospodářská komora nabízí vládě ČR i politické sféře všestrannou odbornou pomoc v přípravě i realizaci programu rychlých železničních spojení i při posuzování konkrétních železničních projektů. Její experti i odborníci účastnící se jejích kulatých stolů mohou přispět k tomu, že tyto projekty budou mít odpovídající kvalitu a po uskutečnění dobře sloužit veřejnosti.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/