Ekonomická situace malých a středních podniků v ČR se stabilizuje, čtvrtina z nich plánuje nabírat nové zaměstnance

14.04.2016

Přes 87 % malých a středních podniků hodnotí celkový vývoj svojí firmy za poslední půl rok pozitivně či neutrálně, jde o nejvyšší hodnotu od počátku šetření v září 2008. Téměř čtvrtina podnikatelů navíc plánuje letos nabírat nové zaměstnance. „Výsledky komorového barometru dokládají stabilitu, které po období krize podniky evidentně opět dosahují,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Komorového barometru, který HK ČR realizuje pravidelně dvakrát ročně a který se nyní uskutečnil v únoru 2016, se tentokrát zúčastnilo 562 podnikatelů, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků tj. s méně než 250 zaměstnanci.

Po obdobích s rekordním zlepšováním celkové ekonomické situace českých podnikatelů a růstem i u ostatních ekonomických indikátorů je dosažení určitých prahových hodnot v dynamice vývoje logické a přirozené a je důkazem toho, že se příznivá ekonomická situace v ČR postupně stabilizuje,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.Podíl podnikatelů, kteří svou situaci hodnotí negativně, od roku 2012 dlouhodobě klesá. Vzrostl naopak podíl podnikatelů, kteří považují svou ekonomickou situaci v porovnání s předchozím obdobím za stejnou. To dokládá, že se jejich situace stabilizuje. Celkové hodnocení stávající ekonomické situace ukazuje nejlepší výsledek od vypuknutí hospodářské krize.„Výsledky průzkumu nejsou velkým překvapením. Český HDP vloni vzrostl dle posledních dat ČSÚ o 4,3 %, což bylo více než dvojnásobné tempo v porovnání s EU. České ekonomice se dařilo nejvíce za posledních osm let, a to díky mimořádným faktorům jako nízká cena ropy a zrychlené čerpání peněz z evropských fondů. Ke snížení růstu ekonomiky došlo již v závěru roku 2015. Pro letošní a příští rok se podle poslední makroekonomické predikce MF ČR očekává ustálení růstu HDP přibližně na úrovni dvou a půl procenta,“ dodává Dlouhý.

Kompletní výsledky Barometru HK ČR naleznete v příloze.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/