Dlouhý: Udržme jednotný trh!

14.10.2016

Ochranářská opatření naměřená proti levné pracovní síle ze střední a východní Evropy narušují principy vnitřního trhu a omezují konkurenceschopnost Evropy. Ochrana pracovních míst v západních ekonomikách má dopad na český byznys a také na vnímání Evropy, uvedl na plenárním zasedání evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky (HK ČR).

Německo začalo uplatňovat minimální mzdu na mezinárodní dopravní operace v lednu 2015, letos zavedla podobné opatření Francie a další země jako Belgie a Itálie je hodlají následovat. Vladimír Dlouhý upozornil na zasedání evropských komor, že první český dopravce dostal tento týden od francouzských kontrolních orgánů pokutu za nedodržování francouzské minimální mzdy.

„Ochranářská opatření můžeme vnímat jako nepřímý konkurenční boj, který vytlačuje naše dopravce z trhů západních ekonomik ve prospěch jejich domácích dopravců,“ upozornil Dlouhý.

Evropské komory rovněž diskutovaly o obchodních dohodách o zónách volného obchodu jako CETA (dohoda EU s Kanadou) a TTIP (dohoda EU s USA). Komory vyjádřily dohodě CETA podporu a volají po rychlé ratifikaci. „Diskuse v rámci ratifikačního procesu dohody CETA je základem pro další hlubší diskusi o dohodě TTIP“, zdůraznil na jednání Vladimír Dlouhý, který byl rovněž na další rok nominován do Rady ředitelů EUROCHAMBRES.

Komory na plenárním zasedání také schválily členy rozpočtového výboru EUROCHAMBRES pro příští rok. Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR, bude i v roce 2017 dohlížet na efektivní hospodaření EUROCHAMBRES s pozice členky rozpočtového výboru.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/