Dlouhý: Novela zákoníku práce je v předloženém znění zbytečná, neřeší problémy českého trhu práce

24.08.2016

„Nevidím důvod, proč novelu zákoníku práce v podobě, v jaké ji dnes projedná vláda, přijímat. Jde o bezzubý návrh, který neřeší skutečné problémy pracovního trhu, nepřináší potřebnou liberalizaci a zvýšení flexibility trhu práce,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Došlo sice k vypuštění problematických bodů, které se týkaly úpravy pracovní doby, změny pracovního poměru či noční práce. Nadále však nesouhlasíme například s navrženou úpravou práce z domova. Všechna nová ustanovení regulující práci z domova jsou dle našeho pohledu zbytečná a škodlivá,“ doplnila viceprezidentka HKČR Irena Bartoňová Pálková.

Opravdu koncepční novela zákoníku práce by se podle HK ČR neměla vyhýbat tématům, jako je možnost v mezních situacích ukončit pracovní poměr bez udání důvodu, výraznější diferenciace výše odstupného nebo podstatné snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů při vedení personální agendy.

Problematická je však i doprovodná novela zákona o inspekci práce, která zásadně navyšuje některé správní delikty: například by nově bylo možné udělit pokuty až do jednoho milionu korun za porušení povinnosti vydat výplatní pásku. I to je pro Hospodářskou komoru ČR zcela neakceptovatelné. Novelizace se navíc zcela nelogicky děje bez transpozice evropského práva.

„Současná vláda za své volební období neustále ztěžuje podmínky pro podnikání. Příkladem je schválené omezení prodejní doby o sedmi státních svátcích, plánované další zvýšení minimální mzdy či zrušení karenční doby,“ uvedl prezident HKČR Vladimír Dlouhý.

Opačným směrem se vydala i Francii, kde současná socialistická vláda podpořila konkurenceschopnost podniků. Francie zvětšila flexibilitu firmám například tím, že uvolnila pravidla najímání a propouštění zaměstnanců, zvýšila maximální zákonné stropy pracovní doby včetně přesčasů či zmírnila požadavky na vstupní lékařskou prohlídku. Česko se však vydává opačnou cestou – utužování pravidel a dalších restrikcí.

Hospodářská komora považuje návrh za zbytečný, vyzývá vládu k jeho neschválení a v případě posvěcení textu apeluje na poslance, aby novelu v této podobě odmítli.

/jak-na-