Dlouhý: Letiště Václava Havla Praha je důležitou vstupní ekonomickou branou do ČR. Z jeho rozšíření bude těžit celá ekonomika

21.10.2019 Miroslav Diro

Počet odbavených cestujících na letištích v Evropě v následujících dvaceti letech bude růst v průměru přibližně tříprocentním tempem ročně. V České republice se v následujících letech očekává v průměru přibližně 2,6% růst letecké dopravy ročně. Letiště Praha se přitom už letos dostává na hranu svých přepravních kapacit, které bude nutné v rámci budoucího stavebního rozvoje navýšit.  K lepší hospodářské prosperitě země je ovšem nezbytná právě kvalitní infrastruktura, rozvoj letiště proto přispěje k rozvoji celé české ekonomiky, upozornil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během v pražském Florentinu konaného kulatého stolu k rozšíření nejdůležitějšího leteckého uzlu v zemi.

Zatímco Letiště Vídeň loni odbavilo rekordních 27 milionů cestujících a do roku 2028 plánuje investice v přepočtu za 65 mld. korun a k tomu výstavbu třetí dráhy, budapešťské letiště Ference Liszta rovněž roste dvouciferným tempem. Loni otevřelo novou část terminálu dlouhou 225 m, kapacita letiště vzrostla o 6 mil. cestujících ročně. Zároveň chystá investovat do modernizace letiště další prostředky.

„Okolní letiště masivně investují do svého rozvoje, pražské letiště musí na trend rychle rostoucího zájmu o leteckou dopravu rovněž reagovat. Jednak proto, aby zachovalo svou konkurenceschopnost. Důležité ale také je, aby udrželo konkurenceschopnost našeho hlavního města ve střední Evropě a České republiky ve světě,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během kulatého stolu, ke kterému kromě ministra dopravy a zástupců ministerstva financí, jakožto jediného akcionáře, zasedli také přední odborníci na dopravu, cestovní ruch, ekologii, dále představitelé firem a odborů.

„Letadla do tuzemska přiváží turisty, byznysmeny, ale koneckonců i zboží. Je tedy vstupní ekonomickou branou do naší země. S přibývajícím zájmem turistů i rostoucím hospodářstvím nicméně stávající kapacity pražského letiště evidentně přestávají stačit, čehož využívají konkurenční letiště ve střední Evropě. A to je právě ten moment, kdy se mají sejít všechny zainteresované strany a jednat o jeho rozvoji,“ kvitoval Dlouhý realizaci dnešní akce s tím, že každé rozšiřování nebo stavba letišť ve světě přináší řadu sporných otázek. Případ Prahy tak není výjimkou.

Pražské letiště počítá s výstavbou paralelní vzletové a přistávací dráhy, rozšířením Terminálu 2, a výstavbou tzv. AirportCity, tedy veřejného prostoru v bezprostřední blízkosti terminálů. Výstavba paralelní dráhy je přitom součástí rozvojových plánů letiště už od roku 1967. Po jejím zprovoznění v roce 2028 by se kapacita letiště mohla navýšit na 21 milionů pasažérů.

„Naši cestu k většímu a modernějšímu letišti jsme začali už před několika lety, kdy jsme díky investicím do infrastruktury navýšili kapacity letiště z přibližně 12,5 milionů odbavených cestujících ročně na 15 milionů. Momentálně realizujeme dílčí investice, které kapacitu navýší přibližně na 17,7 milionů cestujících. To ale nestačí, jelikož tohoto limitu dosáhneme už letos. Další cestující sice ještě budeme schopni krátkodobě odbavit, ale bude to za cenu podstatně sníženého komfortu,“ uvedl předseda představenstva pražského letiště Václav Řehoř.

Také podle něj bude proto nezbytné investovat do rozsáhlého stavebního rozšíření, aby bylo letiště i do budoucna konkurenceschopné a obstálo v soutěži s okolními významnými letišti. „Díky tomu budeme schopni zajistit vysokou úroveň letecké dopravní obslužnosti ČR a tím rozvíjet nejen cestovní ruch, ale také obchodní příležitosti, ze kterých bude těžit celá Česká republika,“ uzavřel.

Během kulatého stolu mj. upozornil, že díky paralelní dráze se v noční době uleví celému okolí letiště. V době od 22:00 do 23:59 a v době od 5:30 do 5:59 bude po dostavbě dráhy počet pohybů omezen na max. 40 startů a přistání. Letiště také plánuje, že v noční době od 24:00 do 5:29 bude úplně zastaven letecký provoz, a navíc zruší stávající vedlejší dráhu 12/30, čímž dojde k absolutnímu snížení hlukové zátěže z leteckého provozu v hustě osídlených částech Prahy a Kladenska.

Terminál 2 chce letiště rozšiřovat po etapách dle vývoje na trhu a aktuálních potřeb, přičemž první etapa, která navýší kapacitu letiště na 21 milionů cestujících ročně, proběhne v letech 2025–2028. Přibude celkem devět nových kontaktních stání pro letadla, včetně pěti alternativních stání pro dálkové linky. První etapa si vyžádá investice za přibližně 15,8 miliard Kč. Další dvě etapy jsou prozatím ve stádiu vizí pro vzdálenější budoucnost. V jejich rámci by došlo například k dostavbě prstu E a výstavbě centrální části terminálu se společnou bezpečnostní kontrolou pro celé letiště.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že zcela nezbytnou součástí rozvoje letiště je také lepší dopravní obslužnost v jeho okolí. Zejména napojení terminálů na tuzemskou železniční síť a dobudování a rozšíření silničních úseků v okolí letiště, které hlavně v době dopravních špiček přestávají řidičům mířícím na letiště kapacitně stačit.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/